DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 5     <-- 5 -->        PDF

*— JJQ j^ë


No ako se i pored svega toga laćam posla, da U
„Sum. Listu" kažem koju riječ više o toj »Zbirci", činim to
iz dva razloga. Prvo zato, da prikazem pojedine dijelove
»Zbirke", učiniv svoje primjetbe; a drugo činim to iz osjećaja
dužnosti, da kao profesor šumarske politike u kr šumarskoj
akademiji istaknem neke šumsko-političke momente,
koji kod drugih naroda već odavna postoje i koji bi se
mogli na naše prilike primjeniti.


Ogromna građa u „Zbirci" razvrstana je u deset poglavlja.


U prvom poglavlju donesao i obradio je pisac „šumski
zakon s odnosnim naredbama", što zaprema
malo ne jednu trećinu ove opsežne „Zbirke". U ovom poglavlju
su malo ne svi §§-i šumskog zakona od 1852. jasno
protumačeni, te mnoge naredbe kr. zem. vlade i riješidbe
gore spomenutih vrhovnih sudišta dodane, koje su u pravnom
tumačenju vrlo zanimive i poučne. Šumski zakon je
donesen u starom tekstu, koji je u jezičnom pogledu zbog
mnogih stilističkih i gramatičkih pogrešaka dosta manjkav.
Mlađi naš šumarski naraštaj ne razumije pravo sadržaja pojedinih
paragrafa. Čovjek mora više puta čitati dotični paragraf,
da njegov sadržaj može razumjeti i shvatiti, što je
zakonodavac želio reći.


Koliko znam, nije stari hrvatski prevod šum. zakona
kod nas uzakonjen, nego njemačko izdanje tog zakona jest
original, na koji se često pozivamo, pa se tim prije mogao prirediti
noviji prijevod šum. zakona, kojeg bi danas mogli lakše
razumjeti, jer ne smijemo zaboraviti, da je jezik naroda živo
biće, koje se neprestano razvija i usavršuje. Dobro bi bilo,
da je spomenuto, da je šumski zakon od g. 1852. postojao
i vrijedio u kraljevini Ugarskoj sve do g. 1879., kada su
Mađari za sebe stvorili nov šum. zakon, koji je mnogo strožiji
i napredniji, te njihovim prilikama bolje odgovara, nego
austr. šumski zakon od g. 1852. Ne bi bilo na odmet, da
je naročito spomenuto, da se na državne šume u Hrvatskoj