DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 49     <-- 49 -->        PDF

*-m


Broj 541/1918.
Predmet: Popunjenje šumarsko vježbeničkih mjesta.


Natječaj.


Kod otočke imovne cbćine imadu se popuniti dva mjesta šumarskih
vježbenika za koje se ovime raspisuje natječaj. Reflektanti
neka podnesu propisno biljegovane i obložene molbe najkasnije do


1.
lipnja 1918 potpisanom gospodarstvenom uredu.
Sa mjestom šumarskog vježbenika skopčan je godišnji adjutum
u iznosu od 1000 K, te za vanjsko službovanje naredbom kr zemaljske
vlade ustanovljena odšteta za kilometrinu i dnevnica, a za
vrijeme rata propisani doplatci.


U Otočcu, dne 13. travnja 1918.


Šumsko-gospodarstveni ured.


K broju 4867 .. 1918.


Natječaj


za popunjenje mjesta jednog dnevničara.


Na temelju visokog odpisa preuzvišenog gosp. kr. ug. ministra
za poljodjelstvo broj 44.238/1. B. 1. ex 1916. razpisuje podpisano
kr. šum. ravnateljstvo ovime natječaj za popunjenje mjesta
jednog dnevničara.


S ovim mjestima skopčane službenne odnošaje kao i beriva
ustanovljuje zakon. čl. XXIV. ex 1897., odnosno propisnik izdan sa
visokim min. odpisom broj 10.200 pred. ex 1909.


Za mjesto dnevničara mogu se natjecati u ratu nastradali
vojnički nemoćnici, koji su za vršenje pisarničke službe još
sposobni. U pomanjkanju takovih uzeti će se obzir i na druge natjecatelje.


Natjecatelji podpuno vješti hrvatskom, madžarskom, po mogućnosti
i njemačkom jeziku, ter strojopisanju pozivlju se, da vlastoručno
pisane sa svjedodžbama o njihovim obiteljskim odnošajima i


o školskoj naobrazbi obložene molbenice podnesu najkasnije do
15. lipnja 1918. kod podpisanog kr. šumarskog ravnateljstva.
U Zagrebu, dno 12. svibnja 1918.


Kr. šumarsko ravnateljstvo.


Ureduje prof. dr. Andrija Petračlć. Tiskara C. Albreht, Zagreb.