DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 48     <-- 48 -->        PDF

102


točka ../5., podnesena je na kr. zemaljsku vladu, odjel za narodno
gospodarstvo predstavka, kojom se upozoruje, da je radi očuvanja
šuma, koje su u ovo ratno doba izvržene silnom napadaju, u općem
interesu potrebno, da lugarsko osoblje svih kategorija šumoposjednika
fizički ne smalakše, pak stoga da izvoli odrediti, da se tim
službenicima ima za prehranu njihove osobe doznačiti onolika množina
žitka ili brašna, kolika´ je određena za one, koji obavljaju teški
tjelesni rad, i to s razloga, što lugaru, koji veći dio dana, a djekad
i noći, provede u svojoj službi vani u šumi, te stoga se ne
može hraniti varivom i sličnim, nego u glavnom kruhc m, ne može
biti dosta 7 kilograma biašra po glavi na mjesec, kako je to
§ 15. banske naredbe od 10. srpnja 1917. broj X.—22.000, odre


đeno za one, koji se moraju ob$krbljivati putem općinskih aprovizacija.


Na to je spomenuta kr. zemaljska vlada priopćila društvenom
predsjedništvu svojim otpisom od 20. ožujka 1918. broj X.—2317.
sljedeće:


„Na tamošnji podnesak od 14. siječnja br. 51 .. 1918. kojim
je zamoljeno, da se lugarsko osoblje u pogledu razdiobe brašna,
uvrsti medju teške radnike, otpisuje se slijedeće:


Najveći kontigent lugarskog osoblja, koji nije neposredno obskrbljen,
nalazi se u županijama modruško riječkoj i ličko-krbavskoj.
Ovo lugarsko osoblje opskrbljuje se ili putem mjesnih aprovizacija,
ili putem predpostavljenih oblasti i to tako da se na njih kod
obračunavanja kvote uzima posebni obzir.


U ostalim županijama, gdje je produktivnost veća, ne baca ovo
pitanje lugarsko osoblje u veću zabrinutost, pošto je u stanju laglje
doći do potrebnih živežnih namirnica.


Radi vrlo skučenih zaliha nije moguće mimo postojećih propisa
izričito povisiti kvotu živežnih namirnica za lugarsko osoblje,
ali kako je već rečeno, kr. zemaljska vlada u okviru mogućnosti
posvećuje lugarskom osoblju posebnu pažnju.


Dodje li kr. zemaljskoj vladi do znanja koji konkretni slučaj
glede loše obskrbe lugarskog osoblja u kojem kraju, to je ista voljna
poduzeti sve da mu se pomogne."


Obzirom na to umoljavaju se sve one šumske uprave, čije
lugazsko osoblje bi bilo loše ili nedostatno opskrbljeno, da
bi o tom izvolile pozivno na navedeni otpis, podnijeti kr. zemaljskoj
vladi, odjelu za narodno gospodarstvo, posebno obrazloženo
izvješće.


U Zagreu , koncem mjeseca travnja 1918.


Predsjedništvo hrv.-slav. šumarskog društva.


I. Predsjednik: Tajnik.
M. de B o n a v. r. K e r n v. r.