DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- ioi —
sadržaje četiri prostorna metra) poimence i onim redom kako
se prijavljuju, zabilježiti, te ih ukupno (sumarno za dotičnu
općinu) i izravno prijaviti „Su marskom odsjeku kr.-hrv.-slav.dalm.
zemaljske vlade, odjela za narodno gospodarstvo"
i „Zemaljskom gospodarskom povjerenstvu za
šumske proizvode u Zagrebu".


Oni, koji temeljem ove naredbe svoje potrebe na ogrijevnim
drvima prijave, biti će dužni prijavljenu količinu, koja će im se
po mogućnost i u što povoljnijem dobavnom mjestu osigurati,
preuzeti uz najviše cijene, koje budu za ta drva ustanovljene.


Zato valja prijaviti i iskazati samo faktičke potrebe.


Potreba ogrijevnih drva ima se pod osobnnom odgovornošć
u opć. odnosno gradskog načelnika odnosno predstojnika
ureda točno iskazati.


3. Zemaljsko gospodarsko povjerenstvo za šumske proizvode
u Zagrebu biti će dužno, da prijavljene potrebe ogrijevnih drva doznači
od najbližih i za otpremu najpovoljnijih zaliha.
O obavljenim doznakama ima rečeno povjerenstvo do trećeg
dana svakog mjeseca predložiti individualni iskaz kr. zemaljskoj
vladi, odjelu za narodno gospodarstvo, zabilježbe radi. U tom
iskazu valja da bude naznačeno također i trajanje zapora za doznačena
drva.


Stavljaju se izvr´n snage:


Naredb e kr. hrv.-slav.-dalm., zemaljske vlade, odjela za narodno
gospodarstvo., od 9. kolovoza 1917. broj IV—2436, gled e
iskazivanja zaliha izrađenih ogrijevnih drva i od 16.
kolovoza 1917. broj IV 2363 glede potrebt ogrijevnih drva,
zaim naredb e bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od
16t studenoga 1917. broj IV—3016 kojom se stavljaju zalihe
dr.va, drvene građe i drvenog ugljena pod odsvojnu
zabranu, od 8. prosinca 1917. broj IV—3273 glede uređenja
ovogodišnje opskrbe pučanstva sa ogrijevnim drvom
i od 30. prosinca 1917. broj IV-3467 glede uređenja ovogodišnje
opskrbe pučanstva sa ogrijevnim drvom.


U Zagrebu, dne 25 veljače 1918.


Antun pl. Mih al ovi eh v. r.


Broj: 51 ad 1917.


Obavijest.


Na temelju zaključka sjednice društvenog upravljajućeg odbera
od 17. travnji t. g. pod točkom II/3, priopćuje se cijenjenim društvenim
članovima i čitateljima lista znanja radi slijedeće:


Na pobudu jedne imovne kotarske šumasije, te na to uslijedivšeg
zaključka društvenog uprav, odbora od 5. prosinca 1917,