DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 100 —


Šumskom posjedu odgovara opća prihodna s križaljka III. stojbinskog
razreda.


III.
Prodaje se jedan deset hiljada kat. rali veliki srednjogorski
šumski pcs,ed, na kojem se do sada nije gospodarilo po redovnoj
gospodorskoj osnovi, ujednc sa ilom i cijelom opremom Suma je
raznovrstne slarosti, sastoji se iz mješovite i čiste, djelomice oštećene,
djelomice u dobrom stanju se nalazeće sastojine, terrain je
jako raslrgan, tlo apsolutno šumsko.


Posjednik je zamolio vas kao strukovnjaka, da procijenite vrijednost
tog šumskog posjeda.


Kako valja procjenbene radnje provesti? Kojim redom mnijete,
da se mogu pojedini poslovi najshodnije obaviti? Kakove podatke
valja pribaviti za račune, te na temelju kojih načela budete ustano
vili vrijednost pojedinih dijelova prodajnog predmeta?


(Iz XI., XII., XIII. i XIV. sveska „Erdészeti Lapok" sa dozvolom
uredništva preveo D. Polaček.)


Naredbe.


Naredba


kr. hrv.- slav.- daim, zemaljske vlade, odjela za narodno gospodarstvo
od 25. veljače 1918. broj IV—846—1918., glede osjeguranja
pokrića potrebe na ogrijevnim drvima za godinu
1918./1919.


Na temelju § 1. naredbe bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije od 22 siječnja 1918. broj IV—3468 o uređenj u pro meta
šumskih proizvoda, — određuje se slijedeće:


1. Svi oni (privatnici, zavodi, uredi, građanske i vojne oblasti
i t. d.), koji svoju godišnju kućnu potrebu na ogrijevnim drvima
podmiruju kupovanjem, a žele da im budu osigurane posredovanjem
„Zemaljskog gospodarskog povjerenstva za šumske proizvode
u Zagrebu", pozivaju se, da do konca mjeseca travnja 1918.
svoiu godišnju potrebu računajuć ju od 1. travnja 1918. do 31. ožujka
1919. prijave kod nadležnog općinskog, odnosno kod gradova sa
uređenim magistratom, kod gradske g poglavarstva u svrhu, da se
prema tim potrebama reguliše promet sa ogrijevnim drvima na
području kraljevina Hrvatske i Slavonije.
Potreba onih, koji budi s kojeg god naslova (pravoužitništva,
ovlašteništva, deputata, beriva i t. d.) ogrijevna drva dobivaju u
naravi, neka se ne prijavljuju, niti ne iskazuju.


Možebitne potrebe povrh dobivenih, po gornjoj alineji ogrijevnih
drva, i potrebe onih, koj:ma su ogrijevna drva odštećena u
novcu (kod pravoužitnika krajiških imovnih općina), valja također
prijaviti i iskazati.


2. Općinska, odnosno gradska poglavarstva imaju sve prijavljene
potrebe, iskazane u prostornim metrima (jedan metrički hvat