DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 99 —


II


Jesenski šumarski državni ispit u Budapešti je odr/an od


5. do 15. studenoga 1917. pod predsjedanjem Šandora Horvatha ministarskog
savjetnika, uz sudjelovanje članova ispitnog povjerenstva
jLlijaTomcsânyia umir. minist. savjetnika, EugenaVadasa minist. savjetnika
i profesora rudarske i šumarske visoke škole, te Andora
Rappensberg ra kr. ug. šumarskog nadsavjetnika.
Od pripuštenih 26 kandidata pristupilo je k ispitu 21, koji su
svi ispit položili, između njih Žarko Miletić (apsolvent kr. šumarske
akademije u Zagrebu) sa odlikom.


Na pismenom ispitu su stavi ena slijedeća pitanja:


1.
Ministar za poljodelstvo može u interesu osiguranja izradbe drvenog
materijala, potrebitog za pokriće opće potrebe, svakog posjednika
obvezati, d i racionalno izrabi izrabljive sječive sastojine svoje šume.


Kažite svoje mnijenje glede toga, na koji način se bude mogao
posjednik pobrinuti za pomlađenje izrabljenih površina cnda, ako mu
je šuma za naravro pomlađivanje uređena? Na koji način tada, ako
se pomlađivanje obavlja umjetnim načinom te ako posjednik u
vrijeme određenog izrabljivanja ne raspolaže niti sa biljkama, niti sa
sjemenjem?


2.
Priugotovite od šumskog posjeda, prikazanog i opisanog na
nacrtu, opću drvosječuu osnovu, nadalje za narednih 10 godina po


tanku osnovu glavnih užitaka, predužitaka i pomlamiđivanja, naznačivši
u osnovi glavnih užitaka površine, koja valja u cijelom desetgodištu
potpuno ili djelomično izrabiti, nadalje u prihod uračunivu
površinu sječine, kao i drvnu gromadu godišnjeg prihoda, razlučenu
na glavni užitak i predužitak.


/