DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 97


u postupku kod inventure ostavine i imovine biskupske nadarbine,
ustanovljenja zamjenitih ostavinskih i nadarbinskih tražbina i dugovine
te razlučenja ostavinske imovine od nadarbinske. Kr. sudbeni
stol u Osijeku odlikom od 11. svibnja 1917. br. č>992 obredio je
vještačke pristojbe za izradbu pismenih operata i stručno mnijenje
za svakog vješ aka 2500 K. i 30 K dnevnice za vanjske i sobne poslove
u k liko su se isti izvan sjedišta vještaka morali obaviti. Vještaci
su osim toga imali od vlastelinstva slobodan podvoz i stan.


Kr. banski stol potvrdio je prvosudnu odluku.


Kr. stol sedmorice obnašao je povodom dalnjeg utoka preinačiti
obje dolnjosudne riješitbe, te je svojim riješenjem od 12. listopada
1917 br. 2617 povisio honorar za stručna mnienja, obračune i
dostave istih na .... K, a dnevnicu povisio na 60 K, a to iz slijedećih
razloga:


Rad vještaka bio je opsežan, te se sastojao iz slijedećih
opeata:


1. mnijenja od 22. IX. 1916. o vrijednosti koncentriranih sječina
u šumi Kujrak i Križiće—Crna bara, te o vrijednosti dospjelih
sječina u gospodarstvenim jedinicama vučkog i brajničkog prometnog
područja od god. 1913./14. do 1916./17. zajedno sa "iskazima
A. B. C. i D. u navedenim sječinama,
2. protumnjenje od 11. prosinca 1916 dano na mnijenje drugedvojice
vještaka, koje su oni dali kr. zem. vladi na pod toč. 1. na
vtdeno mnijenje, komu elaboratu prileži prilog „Promet šumske
željeznice,
3. obračun o prihodu i troškovima krčenja šume Ključ sastavljen
16. studena 1916.,
4. operat od 30. travnja 1917. o inventuri šuma nadarbine biskupske
stolice đakovačke sa sastavnim dijelom tog operata „sumarni
iskaz o prištednjama i predhvatima".
Izradba je ovih operata obzirom na cpsežnost radnje i uporabe
stručne znanstvene spreme i študia prema spisima potrajala od početka
kolovoza 1916. do konca travnja 1917. za koje su cijelo vrijeme
bili vještaci izradbom ovih operata zabavljeni, pa je uslijed
toga obzirom na izdašnost radnje, dangubu, veličinu procjene imovine,
uloženog truda i spreme povišen honorar na 3500 K, a dnevnice
obzirom na prehranu tjelesni napor, dangubu, porabljeno odijelo,
obuću i današnju skupoću na 60 K.


Državni šumarski ispiti.


i.
Proljetni šumarski državni ispit u Budimpešti je održan
od 30. travnja do 12 svibnja 1917. pod predsjedanjem ministarskog
savjetnika Šandora Horvâtria, uz sudjelovanje članova ispitnog povjerenstva
Julia Tomscânyia umir. ministar, savjetnika, Šandora Torôka
kr. ug. šumarskog nadsavjetnika, ravnatelja strukovne škole, te
Zoltana Foketea profesora rudarske i šumarske visoke škole.


«