DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- .. —
stabala treba se vazda postarati o potrebnoj svoti za obra


đivanje i uzgajanje tih stabala, a ne samo posaditi ih, pak
ih prepustiti sudbini.


Posađena stabla treba valjano nadzirati i obraniti ih ne
samo od raznih zareznika, već osobito od zapuštene i zlobne
dječurlije, koja nemilosrdno i na vandalski način lomi i
kvari posađena stabla uz puteve. Mnogi gradovi na našim
obalama mogli bi se dičiti krasnim drvoredima, da nemaju
ovu pravu rak-ranu. To je dokaz pomanjkanja uzgoja, estetskog
čuvstva i plemenitosti srca!


Predpostavljajuć, da će se spomenutim uvjetima udovoljiti,
te da postoje preduvjeti za dalnje uzdržavanje drvoreda,
dolazimo na najvažnije pitanje, naime na izbor vrsti
stabala. U tome se obično mnijenja jako razilaze, te više
puta prevladaju ona, kojima se doduše sa estetskog gledišta
ne bi imalo što prigovoriti, ali, pošto se pri tome nijesu
dovoljno uzele u obzir mjesne prilike podneblja i tla,
uzrokom su ne malenih razočaranja, tim više, ako se je za
tu svrhu potrošio znatan novčani iznos. Kod izbora stabala
za drvorede mora se imati na umu ovo :


Stabla moraju u mnogim slučajevima odoljevati jakom
vjetru i to osobito vjetru, koji dolazi s mora ili preko mora.
Mnogi su naši krajevi izloženi bilo jugovini, zapadnjaku,
majištralu ili buri, koji vjetrovi kod nas dosta žestoko duvaju.
Ovima ne mogu odoljevati stabla ovećega ili mekanoga
lišća, kao n. pr. pavlovnija, hipokastan (divlji kesten),
lipa, brijest i t. d.


U sušnim krševitim krajevima rte uspijevaju platani,
pavlonije, hipokastani, jablani i t. d., pak u tim okolnostima
ne odoljevaju žestokoj ljetnoj pripeci.


Sa estetskoga i praktičnoga gledišta bolje je izabrati
vazda zeleno drveće i to iz naše flore (Sredozemnoga mora),
koje ne treba da se tek aklimatizira i koje će, osobito u
zimsko doba, dati dotičnome kraju vrlo ubav i pitom izgled,
te mu neće ništa oduzeti od prirođenog južnog karaktera.