DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 35     <-- 35 -->        PDF

-m -


Stabla se, kako koja, sade na 1 do 2 m. daleko od
puta, a i prema širini same ceste.


Jame za sadnju priprave se. ljeti, a treba da su 1 do
1*50 m. široke i 0-80 do 1 m. duboke. Kraj svake jame
treba pripraviti nešto dobre zemlje, pak je i iz daljega donijeli,
ako je tlo odviše kamenito.


Prije sadnje treba spraviti i ponešto gnoja, n. pr. 30
do 50 kg. dobrog stajskog gnoja i 2 do 3 kg. Thomasove
drozge za svaku jamu. Glib sa ceste može posve dobro
poslužiti za ispunjavanje jama, osobito ako je pomiješan sa
zemljom crvenicom.


Sadnja se ima izvršiti preko jeseni. Svako stablo moramo
privezati uz kolac. Korijen stabla ne smije biti u zemlji
dublje zakopan, nego li je prije bio. Stabla moraju biti
jednako visoka, t. j . imaju se razgranjivati na istoj visini
iznad tla.


Oko stabla treba iskopati za 1 ih. široku udubinu (zdjelicu),
koja će se ispuniti šljunkom (žalićem). Još je bolje
ako se zemlja okolo stabla nadigne u promjeru od 60 cm.
tako, da zdjelica bude udubljena na jednom 20 do 25 cm.
nadignutom humku zemlje, čije su strane obraštene gustom
travicom (n. pr. engleskim ljuljem — Lolium perenne), što
će bolje zaštititi posađeno stablo, da mu prolaznici ili kola
ne bi i nehotice nanijeli kakvu štetu


Stabla se, osobito prve godine, moraju više puta dobro
zalijevati, i to pred večer. Ako je cesta puna prašine, dobro
je i krošnju isprati sa štrcaljkom dosta jakim štrcanjem.


Na kraju zime mlada stabla treba oklaštriti, okopati i
pognojiti razvodnjenom osokom i umjetnim gnojem. U proljeću
se krošnja uredi i pročisti od suvišnih grana i izdanaka.


Slomi li se, bilo s kojeg razloga, koja grana, treba je
odmah odsjeći, ostavivši na stablu sasvijem glatku ranu.


Gradovi, koji imaju oduljih drvoreda, prostranih parkova
i perivoja, moraju imati i vješte radnike, koji svaku
radnju na vrijeme i valjano izvode. Kod sadnje uresnih


.