DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 88 -


Sredozemna flora u drvoredima i parkovima
na istočnim obalama Jadrana.*


Napisao Marko Marčlć.


1.
Kad nastanu normalna vremena, bez dvojbe će se sa
podvostručenim silama nastaviti gradnjom puteva na našim
obalama i otocima, te će se napokon udovoljiti davnim željama
pučanstva, da se pojedina mjesta spoje dobrim cestama
za prometne i kulturne svrhe. Pored trgovinskoga i
kulturnoga značaja u mnogim se mjestima važnost ovih puteva
shvaća i sa gledišta unapređenja prometa stranaca.
Mnogo je mjesta kod nas, koja se od toga nadaju boljoj
budućnosti. Stoga se nastoji ne samo da se novi putevi
provedu kroz najlepše i najzanimljivije krajeve, već se na
vrijeme pomišlja i na to, da se poljepšaju zasadom drvoreda,
koji će u velike krasiti cijelu panoramu, a prolaznike
zaštititi od ljetne pripeke i rđava vremena.


Prije nego li započnemo govoriti o izboru stabala za drvorede,
neće biti suvišno, da se upozore zanimani činioci
i na ove općenite prilike.


U prvom redu treba razlikovati drvorede za gradske
ulice, za parkove i perivoje, te drvorede uz ceste. U prvom
i u drugom slučaju izabrat će se stabla manje ili srednje
visine, dočim uz ceste vazda stabla velike trajnosti i visokog
uzrasta.


Drvoredi trebaju biti jednolični; jesu li pak sastavljeni
od više vrsti drveća, tada treba da su ta ukusno izabrana i
ispremiješana. Ne izgledaju lijepo stabla sa padavim lišćem,
kad su ispremiješana za vazda zelenim stablima.


Treba unapred ustanoviti udaljenost stabla u drvoredu.
Ova može biti različita, n. pr. od 4 m. (za čemprese), do
preko 10 m. za hrastove.


* Ova je jadnja bila tiskana god. 1911. u zadarskoj „Smotri dalmatinskoj",
te je sada prenašamo nešto preuređenu, popravljenu i popunjenu od istoga
pisca. (Uredništvo).