DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- 85


cijeloga preostalog dijela stabla t. j . morao bi mu platiti
184 krune 50 filira, dočim dvostruka količina prisvojenoga*
drva vrijedi samo 80 filira.


Koji se dakle hrvatski izraz u uvodno citiranoj stavki
§-a 4. ima na mjesto njemačkog t. j . izvornog izraza „des
gefrevelten Holzes" upotrijebiti, o fom može sada lahko
odlučiti svaki čitaoc.


Na strani 79. spomenuo sam, da je sa odsijecanjem i
prisvajanjerii vršika, ogranaka i grana spojen razmjerno
veći posredni gubitak nego sa prisvajanjem osovnog drva
spomenutog u §-u 3. priloga D pod točkom 2.a i ..., te
da stoga zakonodavac u §-u 4. priloga D doznačuje vlasniku
šume odštetu u dvostrukoj količini po štetočinitelju
prisvojenog drva.


Da se o ovoj tvrdnji glede veličine posrednog gubitka
uzmognemo uvjeriti, valja posredni gubitak u jednom i u
drugom slučaju međusobno sravniti.


U slučaju prisvajanja osovnih stabala prema §-u 3. priloga
D točka 2. a. i 3. a. proteže se posredni gubitak samo
na postanak praznina u sklopu krošanja, te na posljedice,
koje s time stoje u savezu. Ovamo spada izvrgavanje tla nepovoljnom
uplivu sunca i s time skopčano prejako osušenje
tla, pojavljivanje korova i t. d., u kratko: umanjivanje plodne
sposobnosti tla. No i stabla, koja se na rubu takove čistinice
nalaze, izvrgavaju se također pogibelji uslijed jačeg pristupa
svjetla samo s jedne strane. Grane, koje se na toj strani
nalaze, mogu se jače razviti, krošnja može uslijed toga postati
nesimetrična, a popriječni prerez debla ekscentričan, pače
u stanovitim slučajevima može se i kora na deblima rubnih
stabala sa obasjane strane upaliti, osušiti i otpasti i t. d.


Iste te štetne posljedice za tlo i za okolna stabla mogu


nastupiti i kod prevršiv.anja odn. kresanja osovnih stabala,


a naročito u četinjavim šumama.


No kod prevršivanja odnosno kresanja trpi osim toga i


samo prevršeno odnosno okresano stablo manje ili više