DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 81 —
Dok je krađu prve vrsti lahko razlikovati od šumskog
kvara, nije to prema slovu samog zakona, moguće glede
krađe druge vrsti. U tom je pogledu i opći kazneni zakon i
opći šumski zakon nepotpun.


Ovu prazninu međutim ispunjuje donekle poznata vladina
naredba od 7. srpnja 1891. broj 35.869., koja određuje,
da se prisvojenje svakog drva sa srednjim promjerom
do uključivo 10 cm ima smatrati šumskim kvarom, a
prisvojenje svakog drva sa srednjim promjerom iznad 10
cm da se ima smatrati krađom.


Ova naredba ne govori doduše ništa o odsječenim odn.
odrezanim vršikama i granama, ali iz nje jasno proizlazi
jedna u tom pogledu važna činjenica : kod prosuđivanja naime, da li stanovito drvo može biti objektom krađe ili samo
objektom šumskog kvara, polazi ova naredba sa stanovišta,
koje kulminira u pitanju, da li dotično drvo ima znatnu
ili pak — „pogledom na svoju kratkoću i tankoću".— samo
neznatnu dotično nikakovu tehničku vrijednost.
Budući da i vršike, pa i same grane znadu prema prilikama
imati znatnu tehničku vrijednost, to se dakako smisao
ove naredbe nedvoumno proteže i na prisvajanje vršika
i grana u koliko im srednji promjer premašuje 10 cm.


Prema tome ne stoji tvrdnja gosp. nadzornika Gurtha,
da prisvajanje vršika etc. sačinjava u smislu zakona uvijek
samo šumski kvar, a nikada krađu.


Iz te tvrdnje izvodi gosp. nadzorriik dalje, da je zakonodavac
pod prisvajanjem vršika etc. jamačno imao pred
očima samo prisvajanje onih vršika, ogranaka i grana, koje


. su sposobne za metlovinu, šibe, gužve, palice, otanke obručeve
i t. d., a ne i prisvajanje onih vršika etc., koje su sposobne
za građu i ogrijev.


Da je ovaj navod skroz neispravan, vidi se najbolje iz
samog §-a 60. o. š. z., koji u točki 3. spominje odsijecanje,
odrezivanje i otkidanje vršika i granâ, a zatim opet u