DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 79 —


§ 4. govori o prisvajanju odsječenih, odrezanih ili otrg


nutih vršika, ogranaka i granâ, a § 5. o prisvajanju


mladih drvnih biljki (u njemačkom tekstu : Holzpflanzen).


Naravno da je sa prisvajanjem drva spomenutog u §-u


3. toč. 2a.i ... skopčan relativno manji posredni gubitak za
vlasnika šume, nego sa prisvojenjem vršika, ogranaka i granâ,
te je stoga morao zakonodavac o prisvajanju vršika etc. posebno
govoriti.
A jer je sa prisvojenjem vršika etc. skopčana uvijek i
stanovita ozleda dotičnih stabala, to je onda sasvim shvatljivo,
što je zakonodavac ustanovu glede odsječenih, odrezanih
ili otrgnutih vršika etc. prenio u § 4., koji gotovo isklju
čivo govori o svim vrstima ozledâ na stablu.


§ 3. doznačuje vlasniku šume kao naknadu za neposredni
njegov gubitak uslijed prisvojenja drva po štetočinitelju
cijenu dotičnoga drva po cjeniku. I § 4. čini isto,
no on radi većeg posredno g gubitka skopčanog sa prisvojenjem
vršika etc. uzimlje za temelj obračuna veću količinu
drva, nego što ju je prisvojitelj uzeo, t. j. dvostruku
količinu.


Mlade biljke pak same po sebi reprezentiraju mnogo
manju vrijednost, nego što iznosi neposredni gubitak šumovlasnika
uslijed njihova prisvojenja po štetočinitelju. Poznato
je naime, da uporabna (prodajna) vrijednost mladih
biljki kud i kamo zaostaje za troškovnom vrijednošću
njihovom, te se stoga za mlade biljke ne smiju
upotrijebiti cijene sitnih vrsti drva iz šumskoodštetnog cjenika,
kako to pripisuje § 3. i § 4. priloga D.


Stoga je zakonodavac morao naravuo i ustanove glede
naknađivanja prisvojenih biljki posebno navesti, a to je učinio
u §-u 5.


No jer je obračunavanje troškovne vrijednosti pojedinih
biljki prilično zamršen i dugotrajan posao, koji ne bi
stajao u razmjeru sa vrijednošću biljki, to je zakonodavac