DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 78 —


posve jasno posebnim slučajevima krađe drva. Pri tom ne
pravi on razlike između drva sposobnog za krupne i drva
sposobnog za sitne drvne sortimente, jer inače ne bi i mlade
biljke među drvo ubrajao.


Naročito pak spomenuta stavka §-a 4. jasno označuje
vršike, ogranke i granje u svakom slučaju drvom.- Jer
oštećenje drva (stabla) bilo odsijecanjem bilo odrezivanjem
ili otrgavanjem vršike, grana ili ogranaka ne bi se moglo
ni zamisliti, kad dotična vršika ili grana ma u kojem slučaju
ne bi također bila drvo.


Da vrhovi etc., koji su sposobni za metlovinu, šibe,
gužve, palice, slabije obručeve i t. d., predstavljaju manje
vrijedni drvni užitak, o tome ne može nitko dvojiti. No
manje vrijedni drvni užitak nije još ni izdaleka isto, što i
šumski nuzužitak, kako to hoće gosp. nadzornik GUrth.


Ta svi šumarski autori bez razlike označuju bilo kakovo,
pa i najsitnije sirovo drvo glavnim šumskim užitkom, u koliko
se ono kao drvo i upotrebljava. Pri tom oni ne prave
nikakove razlike u pitanju, da li to drvo potječe iz dozrele
ili iz mlade šume. Tko bi pak mogao reći, da se napred
navedeni sitni drvni sortimenti ne upotrebljavaju kao drvo?
Gayer dapače specijalno nabraja ove sitne drvne sortimente
kao glavni šumski užitak.*


Zašto citirana stavka §-a 3. izričito veli, da se u §-u 3.
sadržane ustanove ne protežu na prisvojenje vršika, ogranaka
i granâ, te mladih biljki (mladica), nije doduše vidljivo
iz samog §-a 3., ali nam biva na prvi mah vidljivo, čim
nešto pozornije pročitamo cijeli prilog D.


O prisvajanju drva govore naime tri paragrafa i to § 3.,


4. i 5. priloga D.
§ 3. govori o prisvajanju cijelih stabala u osovnom
i oborenom stanju, zatim o prisvajavju pojedinih dijelova
stabla, koji bilo s kojeg razloga na tlu već leže, te o prisvajanju
iskrčenih panjeva.


* Forstbenutzung, 10. izdanje 1909., str. 107., 108., 427. I 430.