DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— rana
njima lišća ili iglica, ima se naknada odmjeriti jednaka
cijeni, koja odgovara vrsti * i dvostrukomu kubičnomu sadržaju
oštećenoga drvlja."


Naravno da se provedbom ove odredbe nanosi posvojitelju
vršika etc. velika nepravda i zato su izdavači Borošić-
Gogliine zbirke šumarskih zakona dodali na koncu §-a 4.
tumačenje ove odredbe, koje polazi sa stanovišta, da je ta
odredba iz njemačkog t. j . izvornog teksta šumskog zakona
na hrvatski jezik krivo prevedena. Oni dakle vele, da se
pod izrazom „oštećenog a drvlja" ima razumijevati izraz
„prisvojenoga drvlja" (njemački: des gefrevelten
Holzes).


No gosp. nadzornik Giirth ide u svojoj raspravi i dalje,
te u zaglavnoj stavci drži, da se i ovakovom provedbom
§-a 4. priloga D počinitelju Štete nanosi nepravda. Narod
naime prisvaja prevršivanjem i kresanjem ne samo sitnije
drvne sortimente (metlovinu, šibe, gužve, palice, obručeve
i t. d.), već i krupno, t. j . za građu i bolji ogrjev sposobno
drvo, pak upravo ova okolnost potiče gosp. nadzornika
Gtirtha na spomenuto mnijenje.


Njemu se čini nepravednim, što se po tumačenju spomenutih
izdavača od prisvojitelja kakove krupne i vrlo vrijedne
vršike etc. zahtijeva, da vlasniku šume kao odštetu
za neposredni njegov gubitak plati vrijednost dvostruke
količine prisvojenog drva, dočim § 72. o. š. z. doznačuje vlasniku
šume kao odštetu za neposredni njegov gubitak
samo vrijednost zbiljne količine prisvojenog drva.


Stoga on drži, da ni ovakovo tumačenje spomenute
stavke §-a 4. ne odgovara intenciji zakonodavca, pak da se
tumač ovoga paragrafa ima potražiti u samom zakonu.


U tu svrhu luči on vrhove, ogranke i grane u dvije
porabne kategorije : u vrhove, ogranke i grane sposobne za
krupnije (vrjednije) drvne produkte t. j . za građu i ogrjev,


* Bolje : raxvrstbini (njemački : der Sorte).