DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- 75


je g. pisac svoju zadaću potpunoma, te ću ju svi intefesovani
krugovi objeručke prihvatiti, a u našoj oskudnoj šumarskoj
literaturi zauzimat će vidno mjesto. Moje gore iskazane
primjedbejmaju poslužiti istoj svrsi, kojoj je g. pisac
u obilnoj mjeri poslužio, a to jest: čuvanju i unapređienju
naših šuma.


Ne samo šumaru u praksi, nego i slušačima kr. šumar,
akademije dobro će doći ova „Zbirka" kod učenja predmeta
šumarski zakoni, pa im zato istu najtoplijepreporučam.


Knjiga se može dobiti kod ravnateljstva pomoćnih ureda
kr. zem. vlade, odjela za narodno gospodarstvo.
Prof. dr. G j. Nenadić.


O uporabi § § 3. i 4. priloga D. š. z.


Napisao prof. dr. Antun Levaković.


U prošlogodišnjem „Šumarskom listu", broj l.i2., napisao
je kr. župan, šumar, nadzornik gosp. Dragutin Gtirth
raspravu pod gornjim naslovom. U toj raspravi nastoji gosp.
nadzornik Gurth rastumačiti § 4. priloga D. tako, da hrvatski
tekst toga paragrafa — u koliko ovaj govori o odsijecanju,
odrezivanju i otrgavanju vršika, ogranaka i granja —
uzmogne i nadalje doslovce služiti za obračunavanje odštetnoga
iznosa, a da se ipak prisvojitelju spomenutih objekata
ne nanosi time nepravda, koja se kosi sa ustanovom §-a 72.
općeg šumskog zakona.


Kako je mene na kr. šumarskoj akademiji zapala zadaća,
da slušačima šumarstva tumačim također ustanove
priloga D, to u interesu svojih slušača kao budućih šumarskih
upravnika smatram svojom dužnošću osvrnuti se na
izvode gosp. nadzornika Giirtha u navedenoj raspravi.


Spomenuti dio §-a 4. priloga D glasi u hrvatskom
tekstu :


„Ako se oštete prouzroče time, što je tko odsjekao,
odrezao ili otrgao vršike, ogranke ili granje, bilo ili ne bilo