DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 20     <-- 20 -->        PDF

-. 74 —


đen njihov službeni odnošaj prema imovnoj općini. Ništa
manje zadovoljit će pravoužitnike imovnih općina izcrpivo
tumačenje „Naputka" o uređenju načina i opsega zajedničkog
uživanja šuma i šum. tla. Sto više odmiče vrijeme od
doba postanka imovnih općina, to više blijedi slika bivših
krajiških odnošaja i nekad postojećeg pravnog stanja, pa
se primiče vrijeme o reorganizaciji imov. općina.


Kako znamo za pravoužitničtvo na uživanje šuma imov.
općine, potrebna je dvostruka kvalifikacija, prvo-realna
(krajiški posjed) i drugo personaln a (članstvo u obitelji,
koja je bila obvezana na davanje krajiških vojnika.)


Kod keajiških imovnih općina imamo krajiško pravoužitničtvo,
kod zem. zajednica ovlaštničtvo po zakonu od 25/IV.
1894. o uređenju zem. zajednica. Za potonje ne traži zakon nikakove
osobne kvalifikacije, jer je ovlašteništvo vezano samo


o vlasnost ovlaštenog zemljišta, koja ustanova je u našem nacionalnom
pogledu štetno djelovala, jer je zako´n olakotio tuđem
elementu da se k nama useli. Ove dvije različite pravne
ustanove o uživanju šuma imovnih općina i zem. zajednica,
često se zamjenjuju, što zadaje mnogo posla upravnim ob´lastima.
Naročito, traže doseljenici — nekrajišinci kao pravni nasljednici
krajiških posjeda pravoužitništvo i traže upis u katastar
pravoužitnika imovne općine. U tim pitanjima odlučuju gospodarstveni
uredi imov. općina i upravne oblasti. Bez poznavanja
prakse i judikature ne mogu se ja^zna zapletena pitanja rješavati.
Pisac bavi se kao vladin referenat ovim pitanjem već mnogo
godina, te je u tom pravcu za cijelo stekao bogato iskustvo,
te je u velike zadužio mlađe radnike na tom polju, što im je
ovom svojom „Zbirkom" dao rezultate svog specijalnog rada.
U IX. poglavlju iscrpljeni su svi propisi o šumarskoj
nastavi, šumarskoj statistici, o izmjeri nekretnina zem. zajednica,
o namještenju ratnih invalida itd.


Sa gore prikazanim izcrpio sam svoje općenite primjedbe,
te na temelju svega dosele rečenoga dolazim do ovog
rezultata: „Uredovnom zbirkom šumarskih propisa" riješio