DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 19     <-- 19 -->        PDF

-73


U VII. poglavlju je pisac donesao i protumačio propise


o uređenju bujica (vododerina).
Kako je poznato uslijed prekomjernog i nesistematskog
uživanja i sječe šuma nastale su kod nas po cijeloj zemlji
mnoge bujice i vododerine. Mirni gorski potoci sječom šuma
po obroncima pretvoreni su u divlje gorske bujice, koje iz
visokih gora donose sa sobom mnogo drvlja i kamenja,
rušeći sve što im na putu stoji, a na nižim mjestima zamuljući
na tisuće jutara plodnih oranica i livada, te tako mnoge
i mnoge osobe lišavaju njihove dosadanje eksistencije.


Zakonom o uređenju bujica prihvaćen je kod nas šumarski
sustav sprečavanja bujica, t. j . da sa tehničkim radnjama
uporedo ide i pošumljenje gorskih obronaka počevši
od gornjeg toka potoka. Do sada su šumari izveli mnoge
bujice sa zamjernom vještinom i okretnošću, te je za požaliti,
da se u novije vrijeme tomu predmetu ne poklanja
nužna pažnja i ne odgaja praktički za to potrebno osoblje.
Dobro bi bilo, da su ukratko doneseni neki podaci o izvedenim
bujicama, koji će ostati u službenim spisima široj
javnosti posve nepoznati. Koliko je bujica dosada izvedeno,
koliko su novčana srestva za to upotrebljena, kolika je površina
bujičinih područja, koliko je biljka u bujičnom području
zasađeno? Sve to i širu javnost može zanimati. Držim
da je nužno, da se već jednom i kod nas organizira služba
bujičinih tehničara, te da se izda službeni naputak i tehnička
poslovna uputa za bujične tehničare, koji će se iz zemaljskih
sredstava izdržavati.


U VIII. poglavlju doneseni su propisi o upravi šuma
krajiških imovnih općina. Ovdje su redom poredani
propisi o postanku i razvoju imovnih općina u vojnoj Krajini.
Imovne općine su vrlo važne narodne intitucije, kojima
na svijetu nema jednakih; donekle su im slična ruska zemstva.
Šumarskom i lugarskom osoblju imovnih općina osobito
će dobro poslužiti ovaj dio zbirke, gdje će naći ne
samo organizatorne propise, nego i one, kojima je ure


2


(