DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 72 —
naše narodno gospodarstvo bilo bi mnogo bolje, kada bi
se taj novac upotrijebio u svrhu, da se osnuje jedan jak
novčan zavod, koji bi našem narodu davao zajmove na dulje
vrijeme i recimo uz viši kamatnjak, nego li što je onaj od
vrijednosnih papira, Ako bi se recimo davali zajmovi uz 6%
kamatnjak, profitirale bi imovne općine, zem. zajednice i
narod. Tako jak novčan zavod mogao bi preuzeti u svoje
ruke kolomizaciju domaćeg pučanstva iz Like i Zagorja u
plodnu Slavoniju, kao i parcelaciju velikih posjeda, kanalizaciju
naših rijeka i potoka, te preduzimati razna druga narodu
korisna poduzeća.


Uz tako jak novčani zavod podigao bi se još više ugled
našem šumarskom staležu, jer bi i šira javnost znala da taj
narodni imetak potječe iz naših Šuma, kojim upravljamo mi
šumari.


Naš narod je uvjeren, da taj imetak nema služiti samo u
korist današnje generacije, nego da ga valja sačuvati za
potomstvo u korist cijelog naroda. Za pohvaliti je, da zem.
zajednice upotrebljuju svoje glavnice za nabavu šuma, livada
i pašnjaka. Na taj način biti će u buduće lakša opskrba
s drvom za gorivo i građu, a kupom livada i pašnjaka,
potpomaže se intenzivnije marvogojstvo, koje se može smatrati
glavnim vrelom, od kuda narod crpe svoju snagu i moć.
Isto tako je od velike koristi, što su neke imovne općine
svoj šumski posjed proširile kupom privatuih šuma.


U VI. poglavlju obradio je pisac s mnogo pomnje pitanje
o izricanju presuda iz ogluhe i kaznenim
odredbama u upravnom postupku. To je za nas
šumare od velike važnosti, jer sve do danas nemamo jedinstvenog
upravnog postupnika, te što su propisi glede toga
rasijani u pojedinim zakonima i naredbama. U ovom se poglavlju
susrećemo s jednim statističkim podatkom, koji naše
šumsko gospodarstvo u loše svjetlo stavlja. U trogodištu od
1902—1904 broj šumskih prijavnica iznosio je .629.200 komada,
a jedva je moguće, da je taj broj kasnije pao.