DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 17     <-- 17 -->        PDF

i*


nica, u kojoj će se pretresivati dražbeni uvjeti o dražbenoj
prodaji stabala zem. zajednica", nego se određuje, da kr.
kot. šumar ima dražbene uvjete sastaviti i odboru z. z. priposlati,
,kojemu prosto stoji, daše pismenim putem informiraj)
kod kr. kot. šumara za slučaj, da mu je pojedina
Ustanova drazbenih uvjeta nerazumljiva4. Ja držim, da između
kr. kot. šumara i odbora z. z. zajednica mora postojati tjesna
veza, te da se putovanja kot. šumara u * šume z- z, imaju
prosuđivati s drugog gledišta, nego Što je sada običaj. Po
koristi, koju šumari z. z. namaknu unovčenjem šumskih prihoda,
kako glavnih tako i nuzgrednih prihoda, imala bi se
vanredna putovanja prosuđivati.


U tom slučaju jesu putni troškovi kr. kot. šumara prema
koristi, koju z. z. odatle ima, vrlo maleni. Za zloporabu ima
drugih sredstava, nu ne može se u tom pogledu jednako postupati.
Ja držim, da nije u interesu šum. gospodarstva z. z.
da se mnoga putovanja kot. šumara ubrajaju u redovita, kao
ni to, da se mnogi izvidi u šumama z. z. obave „prigodom
inog vanjskog uredovanja".


Konačno upozorujem na u ovom poglavlju sadržanu
naredbu kr. zem. vlade iz g. 1916., prema kojoj se jamčevine
šumskih trgovaca imaju njima povratiti tek onda, kada
je po kr. poreznom uredu odmjerenu pristojbu i biljegovinu
odobrila najviša financijama oblast.


U V. poglavlju iskazane su naredbe´ kr. zem. vlade o
»šumskim glavnicama zem. zajednica".


Glavnice z. z. pohranjene kod kr. zem. blagajne, iznosile
su krajem g. 1916. ukupno 13,840.398 K. Ova velika svota
predstavlja većim dijelom vanredni prihod šuma zem.
zajednica, a do sada nije izišla naredba kr. zem. vlade kako
se ima računati vanredni prihod i lučiti od redovitog prihoda.


Krajem iste godine imale su imovne općine kod kr. zem.
blagajne pohranju svotu od 56, 650.463 K. Ukupno šum.
glavnice zem. zajednica i imovnih općina iznose 70,460.861 K.
Kupljeni razni vrijednosni papiri nose im 4—4V»%, a za