DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 16     <-- 16 -->        PDF

: U smislu § 12. zakona od 26./III. 1894. može se protiv
lugara zem.lj zajednica disciplinarno postupati, a kazna
može biti samo odpust iz službe, a ne može se disciplinarno
kazniti novčanom globom. Prema tomu ces naredba
ôd 10./III. 1860. o karnosnom postupku protiv urednika i
službenika ne može se protegnuti na lugare zemlj. zajednica,
jer je njihovo namještenje privatne naravi, koje dobiva
javno-pravni karakter samo time, što se ti lugari kao
zaprisegnuti imadu smatrati kao javna straža. Za lugare
gradskih općina u disciplinarnom postupku vrijede disciplinarni
propisi zakona od 21./VI. 1895. o ustrojstvu
gradskih općina.


Lugar z. z. zajednica ne može se smatrati služinčet
o m, te se na nj ne mogu protegnuti ustanove zakona od
25./III. o zdravstvu.


Zaokruženje šuma z. z. u lugarske srezove odobrava
žup. uprav, odbor i to na osnovu zaključka glavnih skupština
ovlaštenika z. z. Zastupstva upravnih općina i općinska
poglavarstva ne imadu pri tom djelokruga. Doprinos za
službeno odijelo lugarima z. z. može se u proračun staviti
samo privolom zemlj. zajednica.


U IV. poglavlju pregledno su složeni propisi o „dražbi
stabala". Držim, da bi dobro bilo, da su u ovom poglavlju
donesena glavna pravila o dražbi stabala, kako ih
novija šum. literatura sadrži.*


U ovom poglavlju spomenuti slučajevi iz prakse, kao i
načelne riješidbe kr. zem. vlade, koje se na to odnose, zasjegurno
će mnogima u praksi dobro doći.


U poglavlju II. i III. sadržane su mnoge naredbe kr.
zem. vlade, koje uređuju putovanja kr. kot. šumara na teret
zemlj, zajednica. Od mnogih spominjem naredbu kr. zem.
vlade iz g. 1909., kojom se ne dozvoljuje, da kr. kot. šumar
»prisustvuje- glavnoj skupštini ovlaštenika zem. zajed


* Vidi: Dr. L. Hufnagel: „Handbuch der kaufmanischen Holzverwertung
und des Holzhandels". IV. Aufl. Berlin 1917.