DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 15     <-- 15 -->        PDF

-m
Tako po jednoj naredbi kr. zem. vlade iz g. 1898.
mogu ovlaštenici z. z. svoja deputatna drva prodati, a utržak
razdijeliti pro rata parte, a po drugoj naredbi iz g.
1908. može ovlaštenik slobodno raspolagati sa ogrijevnim
drvom, koje mu je doznačeno kao njegov dio skupnih užitaka.
Ovlaštenik z, z. ne može dobiti građu iz zajedničke
šume za kuću, koja se gradi izvan područja zem. zajednice.


Po jednoj načelnoj riješidbi kr. zem. vlade iz g. 1903.
može se potrajni prihod šume ustanoviti pomoću uži t nog
postotka, što nije sasvim ispravno i može u praksi voditi


do krivih rezultata. Formula užitnog postotka ew = n . Vw


* n
vrijedi za normalno uzrasle, a ne za dosta proređene šume
zemlj. zajednica, te ima više teoretsku, a manje praktičnu
vrijednost. Držim, da ne bi bilo na odmet, da je ovoj naredbi
donesen mali komentar i da je uporaba formule zgodnim
praktičnim primjerom razjašnjena.


U naredbi kr. zem. vlade od 15./VII. 1894. br. 34.291
nije postavljen ključ za tangentu, koju zemlj. zajednice doprinose
k plaći kr. kot. šumara za vođenje stručne uprave
u njihovim šumama. Od g. 1894., kada je gore spomenuti
zakon stupio na snagu nije se u pitanju doprinosa z. z. za
upravu njihovih šuma ništa promijenilo, akoprem su se njihove
gospodarske prilike i drugi odnošaji u velike promijenili.


Savremena šumarska politika* za odmjeru tangente
općinama za upravu njihovih šuma poznaje slijedeće sisteme
za odmjeru: 1. godišnji Čisti prihod šuma, 2. zemljarinu,
3. površinu, 4. namirenje svih troškova oko uprave


5. međusobni sporazum od slučaja do slučaja između države
i općine. Ne znam, koji je od ovih sistema primijenjen
za odmjeru tangente našim zemlj. zajednicama, pa ču
se za to drugom prilikom na ovo pitanje opširnije
osvrnuti.
* Dr M. Eodres : Forstpolitik 1905. Str. 455.