DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 68 —


nik, sastavljen po županij. upravnom odboru, a odobren po


kr. zem. vladi.


Konačno nam je spomenuti naredbu kr. zem. vlade,
glede načina obračunanja šteta, počinjenih u šumi po divljači,
koja u neku ruku služi kao uzorak. Naredba doduše,
spominje ispravnu formulu troškovne vrijednosti sastojine,
nu za to navedeni primjer zlo je izveden. Tako se u naredbi
veli da vrijednost zemljišta šume, u kojoj jeleni prave
štetu, iznosi 29 K, a kapitalna vrijednost upravnog troška
89 K. Jedno i drugo je krivo, te ovaj primjer najmanje je
prikladan da bude uzorkom za izračunanje štete u šumi. U
„Šum. listu" odg. 1911. broj L, 2. i 5. pobliže sam opisao
način obračunanja šum. šteta, što ih divljač u šumi čini,
obrazloživši pojedine slučaje s mnogim primjerima. Osim
toga sam donesao i obrazac za računanje šum. šteta od
divljači, propisan instrukcijom od g. 1911. u vel. vojvodini
Badenskoj. Ne bi bilo na odmet, da je pisac ovu raspravu
u „Zbirci" barem spomenuo, jer sam uvjeren, da će ona
mnogima dobro doći.


Time bi izcrpili prikaz šum. zakona od g. 1852.


U II. i III. poglavlju sadržale „Zbirka" propise o organizaciji
šumsko tehničke službe" i o „struč.
noj upravi i šum. gospodarenju".


Ovdje je donesena privremena naredba kr. zem. vlade .
od 4./III. 1871. broj 2144 o upravi, gospodarenju i uživanju
općinskih šuma, koja je doduše novijim zakonima stavljena
izvan snage, nu mnogi propisi još danas vrijede, nadalje
dobro je pisac učinio, što je donesao „Obrazloženje kr.
zem. vlade" i „Raspravu" u saboru k zakonu od 26./III. 1894.


o stručnjoj upravi, kojim zakonom je udaren temelj današnjoj
organizaciji šumarske službe. Jedno i drugo će mlađem
šumarskom naraštaju dobro doći, da shvati postanak
tog zakona.
Držim potrebnim, da se ovdje osvrnem na nekr glavne
naredbe i riješidbe.