DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 67 — »
tar trajanja te sezone, ali prije plateža paševinske pri


stojbe.
U smislu provedbene naredbe k zakonu od- 22.-/1. 1894.


o uređenju šum. tehničke službe, ima se kod oblasno određenih
procjena i izvida na licu mjesta upotrebiti u prvom
redu šumsko-tehničko osoblje političke uprave, izuzevši slučaj,
gdje takovih nema i gdje je pogibelj u odvlaci, imaju
se upotrebiti ini osposobljeni stručnjaci. Privatne stručnjake
dozvoljeno je stručnim izvidima pozivati uz kr. šum.
tehničare samo na zahtjev i trošak stranke.
Po jednoj riješidbi beč. upravnog sudišta, šum. tehničari
upravnih oblasti imaju se smatrati nepristranim vještacima,
u koliko se ne radi o šumama, u kojima oni vode
šumsko gospodarenje. Ne upliva na njihovu nepristranost
okolnost, što je postupak poveden na njihovu prijavu.


Odredba, da šum. prijavnice, podnesene od raznih stranaka
oblastima ima kr. kot. šumar ureda radi besplatn o
obrediti, držimo, da bi se mogla protegnuti samo na male


,posjednike šuma ispod 20 j . površjne, dočim za veće posjednike
šuma ne, jer onaj, koji posjeduje veću šumu, ubraja
se među materijalno dobro stojeće ljude, te za uslugu, koju
mu država pruža, treba da plati stanovitu pristojbu.


Nadalje držim, da bi na mjestu bila odredba kr. zem.
vlade, da se privatnim posjednicima šuma zabrani zaračunanje
i ubiranje pristojba za šum. prijavnice. Poznam
slučaje, gdje su zaračunate pristojbe za prijavnicu dva do
tri puta bile veće od cjenikom obračunate šum. štete.


Vrijedno je spomenuti riješidbu kr. banskog stola, da
sudovi šum. prijavnice, podnesene im radi krađe stabala ili
drva ne odstupaju kr. kot. oblastima na obređenje po kr.
kot. šumarima, nego da sudovi visinu štete ustanovljuju po
načelima kaznenog postupnika.


Po jednoj naredbi kr. zem. vlade za obračunavanje počinjenih
šumskih šteta u državnim šumama ima se rabiti _cje