DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 66 —


upravnog sudišta prisvojenje stelje i jagoda jest šumski kvar,


koji spada pred političku oblast.


Grane sa šum. drveća, koje vise na susjedno zemljište
ne smije susjed okresati. Uzimanje meda iz hrasta u šumi i
njegovo oštećenje nije šumski kvar u smislu š. z., nego se
može kvalificirati krađom.


Po mnijenju kr. drž. nadodvjetničtva cvikani štapovi
ne spadaju u smislu § 60 š. z. među grmlje jer štapovi u
trgovini predstavljaju dosta znamenit tehnički sortimenat drva
pa prekršaji u tom pogledu spadaju pred sud.


Ako štetočinac šumskog kvara umre prije, nego što
prvostepena odluka postane pravomoćna, ukida se cijeli postupak
radi kvara.


Bezpovlasno prisvojenje izrađenog i složenog drva u
šumi nije šumski kvar, već je krađa, koja spada pred sucL
Juridička osoba (dion. društvo) ne može biti presuđeno


radi prekršaja § 60 š. z.
Ovlaštenik z. z. može doznačeno mu građevno drvo prodati,
dočim pravoužitnik imovne općine ne.


Po jednoj naredbi kr. zem. vlade mogu lugari od vlasnika
zaplijenjene marve primiti jamčevinu u novcu za sigurnost
naknade počinjene štete, ako takovu ponudi vlasnik u
svrhu, da mu se odmah povrati zaplijenjeno blago.


Žitelji, koji šumske štete često prave, ne mogu se radi
toga podvrgnuti neprestanom redarstvenom nadzoru i među
sumnjivce uvrstiti.


Ustanove za namirenje šum. kvara protumačene
su vrlo temeljito, a pregledno su poredane i odnosne naredbe
kr. zem. vlade i napred spomenutih sudišta, od kojih
neke ovdje spominjemo : Po jednoj riješidbi stola sedmorice
mogu se šum. štete utjerati ovrhom na nekretnine samo
onda, ako je ovrha na pokretnine bezuspješnom ostala.


Platež paševine za stanovitu paševnu sezonu ne riješava
dužnosti naknade štete, počinjene pašom blaga umi