DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 11     <-- 11 -->        PDF

- 65 —
znanstveno ispitana, kako to mnogi tvrde1, a šumski organi
držim, da nisu krivi tomu, što gusjenice obrstavaju hrastike,
jer oni nisu u stanju gusjenice uništiti kada se u velikom
broju pojave, jer je to prirodna nepogoda. Za taj posao
preslabe su sile pojedinca, nego se mora posebno organizirati
i taj pojav neprestanom ispitivanju podvrći, što je zadaća
šum. pokusne postaje, koja se i kod nas mora osnovati.


Poglavlje o lugarstv u obrađeno je vrlo pomno. Ovdje
su donesene sve naredbe i riješidbe vrhovnih sudišta, koje
uredjuju prava i dužnosti lugarskog osoblja. Iz tih mnogih
propisa vadimo ovo: Lugari se smatraju javnom stražom i
u službi smiju nositi oružje. Lugarska puška slobodna je od
poreza, dok ju lugar nosi u šumi, koju Čuva; a ako se puška
upotrebljuje u svrhu izvršivanja lova, čini se time prestupak
koji se kazni globom 20—40 K. Zvanično odijelo za lugare
drž. šumske uprave i za kr. nadlugare propisano je posebnim
naredbama, a njima propisane vanjske znakove na odjelu
ne smije nositi lugarsko osoblje kod imovnih općina i zemlj.
zajednica. Čuje se s više strana prigovora, da bi se naredba


o službenom odjelu kr. nadlugara imala promjeniti, jer sadržaje
više manjkavosti. Postupak kod zapljene šumskih proizvoda
i oružja opisan je s mnogim naredbama. Pojednoj naredbi
kr. zem. vlade iz g. 1903. lugarima drž. šumske uprave i
imovnih općina, te kr. nadlugarima ne pripada nikakova uhvatnina
za prijavljene šumske kvare, a naprotiv lugarima zem.
zajednica može se u ime plaće dopitati trećina od prijavljenih
i utjeranih šumskih odšteta, ako im je to zajamčeno
ugovorom, skopljenim prigodom njihova namještenja.
0 prekršajima. Ovdje je pisac odnosne zakon, ustanove
temeljito protumačio, dodavši tomu još mnoge riješidbe
kr. zem. vlade, kr. stola sedmorice i bečkih vrhovnih sudišta,
čije pravno tumačenje jest vrlo zanimivo i poučno.
Od mnogih nekoje ćemo spomenuti. U smislu riješidbe bečkog


1 Vid raspravu prof. dr. Neger: „Tharandter Forstliche hefte 1915.