DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 64 —


g. 1852. ne može se to provesti, nego se šumska željeznica
može graditi tek uz privolu vlasnika dotičnog zemljišta.
Ova ustanova š. z. u velike sprečava racionalnije iskorišćivanje
šuma, te se ona ima što prije zamjeniti s drugom ustanovom,
koja će omogućiti bržu i lakšu izgradnju šum. željeznica,
bez kojih naše šume ne će dobiti svoje prave vrijednosti.
Poznamo slučajeve, gdje je iz prkosa vlasnika susjednog
zemljišta bilo nemoguće racionalno iskorišćivanje jedne prostrane
šume. Nakon rata biti će mnogo materijala za gradnju
šum. željeznisa, a naše imov. općine ne smiju propustiti priliku,
da kroz svoje šume do željez. stanice ne izgrade stalne
šum. željeznice, koje se kupcu šume mogu uz odštetu prepustiti
na uporabu, kako se to danas običaje činiti kod državne
šumske uprave i vlastelinstva đakovačkog. >
O šumskim požarima i štetama od kukaca u
šumama doneseno je opširno tumačenje, koje pitanje osim
toga mnogo razjašnjuju vrhovne riješidbe uvodno spomenutih
sudišta i kr. zem. vlade. Po mome mišljenju bilo bi dobro,
da je doneseno kratko stručno tumačenje o načinu ustanovljenja
štete od požara, koji prouzrokuju željeznice u šumama
i da je zgodnim primjerom to razloženo, kako bi i nestručnjak
mogao razumijeti postupak kod ustanovljenja takove štete.
To bi bilo još tim potrebitije, jer kr. zemalj. vlada u tom
predmetu nije dosada izdala načelne riješidbe ni naputka
glede obračunanja šteta od požara u šumama od šeljeznica.


Ne mogu propustiti, a da se ne osvrnem na naredbu
kr. zem. vlade od 27./I. 1911. broj 61.615 o tamanjenju
gusjenica u šumama, koja u ostalom sadržaje tvrdnju, da
uzrok sušenju hrastika nije t. z. „medljika", te da je navodno
kr. zem. vlada dala po stručnjacima istražiti prave uzroke
sušenju hrastika, a rezultat tog istraživanja jest, da se „sušenje
ima pripisati u prvom redu višegodišnjem obrstivanju
hrastika po gusjenicama . . .", a da su „šumski organi krivi
tom, jer se za vremena nisu pobrinuli za uništenje gusjenica :
i sprečavanje njihova raznaja." Bolest „medljika" nije još