DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 55 —
puta nakon proglašenja naredba imaju prijavili zalihe šumskih i oilanskih
proizvoda, te dr\enog ugijena slijedeće;


Prijave zaliha kako postoje iza proglašenja napred citirane naredbe,
imaju se predati povjerenstvu osobno ili poštom preporučeno:


L Do 15, ožujka 19!8. za zalihe drva za gorenje, drva za
rudmke, željezničke podviake, klade, drveni ugljen prema stanju od


I. ožujka 1918, a zatim dalje do 15. svakog drugog mjeseca^ prema
stanju od prvog dana tog mjeseca.
2. Do 30. ožujka 1918. zalihe piljene, tesane, Ijuštene i cijepane
gradje prema stanju od 28. veljače, a zatim dalje do 30. svakog
četvrtog mjeseca prema slanju od ]\ dana toga mjeseca,
Do predaje dotične prijave ne smije onaj, koji je dužan prijavu
predati, zalihu niti prodati, a niti inako otuđiti pod pretnjom. posljedica
§ 14. citirane naredbe od 22 siječnja 1918. broj IV — 3468.


U Zagrebu, dne 16. veljače 1918.


Antun Di. Mihalovich v. r.


Ot^ažba hrastovih stabla«


Vlastelinstvo Ziatar, vlasnost Josipa i Irene Pisačić, prodaje
putem javne pismene dražbe, — sedam stotina osamdeset I četiri


(784) hrastova stabla, sposobna za tvorivo, gradjevno i gorivo drvo,
uz izkhčnu cijenu od 110,602 K. 40 fii.
Ponude se imadu podnijeti do 7. ožujka t g, do 11 sati
prijepodne.
Ponude izpod izkiične cijene neće biti uvažene, a na brzojavne
ili na naknadno stigle, neće se obzir uzeti.
Pobliži dražbeni uvjeti mogu se uvidjeti kod vlasnika vlastelinstva
Zlatar i kod kr. žup. šumar, nadzornika Bartola Pleško u
Krapini.


U Zlataru, 17, veljače 1918.


Uprava šuinah vlastelinstva Zlatan


Ureduje prof. dr. AndrSja PetračJc. Tiskara C. AJbrecht, Zagreu.