DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 54 —


§ 15.


Prinosi, nplaćeni povjerenstvu, imaju se upotrebiti u prvan
redu za pokriće troškova Dovjerenstva, a ostatak ima se uručiti kr,
hrv-slav,-dalm. zemaljskoj vladi za osnutak gospodarstvene zaklade
poput fonda. Ta zaklada služit će u prvom redu pošumljenju hrvatskoga
Krasa i drugih gorskih predjela, uređenju bujica u Hrvatskoj
i Slavoniji, stipendijama za uzgoj šumske-čuvarskog osoblja i
potpori oskudnih udova i siročadi trgovačko-j^umskog osoblja.


Globe, koje će unići na temelju presuda po § 14., idu u korist
invalida šumarskog i trgovačko-drvarskog osoblja i njihovu siročad.
Potonje odredbe izdat će se naredbenim putem.


§ 16.


Svojom imovinom upravlja i blagajnu rukovodi povjerenstvo
pod nadzorom kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade u Zagrebu.


§ 17.


Po smislu financijainih propisa svi podnesci na povjerenstvo
prosti su od biljega i pristojba.


§ 18.


Ova naredba stupa na snagu s danom proglašenja.


§ 19.


Ova naredba predložit će se u prvoj sjednici saboru kraljevina
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.


U Zagrebu, dne 22. siječnja 1918.


Antun pL Mihalovich v, r.


Naredba


bana kraljevina Hrvatske, Slavonijo i Dalmacije od 16. veljače 1918.
broj IV — 794, kojom se odredjuju rokovi, do kojih se prvi puta
imaju iskazat! zahhe drvene robe prema banskoj naredbi od 22.
siječnja 1918. broj IV - 3468 - 1916.. o uređenju prometa


šumskih proizvoda.


lu ^S^*^ ^ "^´ ustanove § 2. naredbe od 22. siječnia 1918. broj
iV -64bS — 191/, određuje se giede rokova do kojih se prvi