DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 53     <-- 53 -->        PDF

-- 53


1) dva redovita odbornika i jednog zan^jenika iz krugova aprovizacionih
odbora grada Zagrt´ba i Osijeka;
m) dva redovita odbornika i jednog zamjenika iz krugova trgovačko
obrtničkih komora u Hrvatskoj i Slavoniji;
a) jednog redovitog odbornika i jednog zamjenika iz krugova
industrijalaca, koji se bave prerađivanjem drva.
Prihvat imenovanja je obvezatan.
Služba čitavog odbora to jest toli predsjedništva kao i redovitih
odbornika i njihovih zamjenika je počasna, a i besplatna.
Članovi povjerenstva dužni su čuvati uredovnu tajnu.
Kr. hrv.-slav.-dalm zemrljska vlada u Zagttbu izdat će posebni
poslovni pravihiik, kojim će se urediti organizacija povjerenstva,


§ 12.


Nadzor nad posloumjem povjerenstva vrši vladin povjerenik
kojega imenuje ban. Vladin povjerenik ima pravo uvida u sve knjige,
korespondencije i poslove povjerenstva. Mora na svaku sjednicu
pravodobno pozvan bHi, te je ovlašten predioge stavljati, koji se
moraju raspraviti.


Vladiin povjerenik nema prava glasa, ali je ovlašten proti svakom
zaključku prosvjed uložiti, te se u tom. slučaju ima provedba zaključka
obustaviti do odluke bana.


Povjerenstvo će prema potrebi ustanovljivati visinu cijena, koje
se za pojedine vrsti robe mogu tražiti i imadu plaćati, te će se ove
cijene nakon odobrenja po kr. zemaljskoj vladi, odjelu za narodno
gospodarstvo, u službenim „Narodnim Novinama*" objelodaniti.


§ 14.


Tko prekrši koju ustanovu ove naredbe ili kod prekršenja na
ma koji način sudjeluje, počinja -u koliko mu čin ne potpada
pod težu kaznenu ustanovu — prekršaj, te se imade kazniti zatvorom
do 6 mjeseci i globom do 2000 kruna.


Ako se može ustanoviti količina one dobiti, koju je počinitelj
svojim činom nepovlašteno postigao, može se gioba, koju valja iz
reći. povrh 2000 kruna povisiti za dvostruki iznos ustanovljene
dobiti.


U pogledu one zalihe, glede koje je počinjen prekršaj, ima
tečajem kaznenog postupka u smislu zakona mjesta zapljeni, jedna
petina vrijednosti zaplijenjene zalihe pripada prijavitelju, a preostali
dio nakon odbitka na´stalih troškova ima se upotrebiti^ za opskrbu
siromašnoga pučanstva one općine, gdje je prekršaj počinjen.


Postupak radi ovih prekršaja spada u djelokrng redarstvenih
oblasti prve molbe, a prizive rješava u drugoj molbi kr. zemaljska
vlada.