DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 52 —


Najkasnije desetog dana svakog mjeseca dužan je vlasnik iif
držaiac robe poslati povjerenstvu iskaz sve tokom predidućeg mjeseca
otpremljene ili .na malo prodane robe, uz oznaku količine i
vrsti robe prema tr^^ )vaćkiiii o!) ććijima, te uz oznaku odredišne po
staje. Maloprodaje mogu se iskaati u skupnim brojkama,


Povjertnstvu za šumske proizvede pristoji pravo nadzora nad
vođenjem skladišnih knjiga i n?d stanjem zaliha, kao i pravo uvida
u proizvodnju.


§ 10.


Ako povjerenstvu za šumske proizvode prijavljena roba izgori^
ili bude oštećena odnosno uništena uslijed elementarnih nepogoda,
dužan je vlasnik robe da prijavi štetu odnosno nastali manjak povjerenstvu
u roku od 8 dana. nakon ustanovljene štete.


§ 11


Povjerenstvo za šumske proizvode sastoji se od jednog predsjednika,
dva potpredsjednika te od dvadeset i devet redovitih odbornika
i sedamnaest odborn čkih zamjenika, koje sve imenuje ban
i to :


a) predsjednika i potpredsjednika iz krugova interesenata, koji
moraju biti pripadnici kraljevina Hrvatske i Slavonije;
b) jednog redovitog odbornika i jednog zamjenika iz redova
vojnih oblasti;
c) dva redovita odbornika i jednog zamjenika iz redova zemaljskih
činovnika šumarske struke;
d) jednog redovitog odbornika i jednog zamjenika iz redova
činovništva kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu ;
e) jednog redovitog odbornika i jednog zamjenika kao zastupnika
krajiških imovnih općina;
f) četiri redovita odbornika i dva zamjenika iz redova privatnih
posjednika šuma;


g) osam redovitih odbornika i četiri zamjenika iz krugova trgovaca,
koji se bave proizvodnjom ili prodajom tvrdog drva, izuzevši
bukovinu;


h) dva redovita odbornika i jednog zamjenika iz krugova trgovaca,
koji se bave proizvodnjom iii prodajom bukovog drva;
i) dva redovita odbornika i jednog zamjenika iz krugova trgovaca,
koji se bave proizvodnjom ili trgovinom mekanoga drva;


j) dva redovita odbornika i jednog zamjenika iz krugova trgovaca,
koji se bave proizvodnjom ili prodajom drva za gorenje
i drvenog ugljena;


k) jednog redovitog odbornika i jednog zamjenika iz redova
tvornjčar* tanina;