DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 51     <-- 51 -->        PDF

51


, Od svih vrsti drva i drvenog ugljena, za kDje povjerenstvo za
šumske proizvode izdaje otpremne iskaznice, pripada mu, praVo
ubiranja prinosa:


a) za građevno ili tvorivo drvo u okruglom stanju (trupci) jH:
za okruglo drvo koje god vrsti izrađeno u komadima duljim,od
jednog metra i koje je u sredini mjerene deblje od 8 cm. po kub.
metru 2 (dvije) krune;


b) za piljeno ili tesano drvo koje god vrsti po kubičnom
metru 3 (tri) krune;


c) za hrastovu bačvarsku radnju (dužicu) po akovu´ 10 (deset)
filira, a za hrastovu francusku dužicu od 1000 normalih komada. (36)
1-^—6, te za bukovu, kestenovu i jasenova dužicu od 1000 normalnih
komada po 10 (deset) kruna;


d) za cijepanice i klade, prikladne za tehničke svrhe, složene
u prostornim metrima ne dulje od 2 (dva) metra po _ prostornom^
metru, i u kojegod vrsti drva 1 (jedna) kruna.;


e) za gorivo drvo, bez obzira na vrst drva i sortiment, po
prostornom metru 20 (dvadeset) filira);


f) za drveni ugljen bez obzira na vrst drva po q 20 (dvadeset).
filira;
g) za drvene otpatke, prodane za tehničke svrhe (za proizvodnju
papira, xe]uIose ili tanina) i za svezano gorivo drvo po 10.000 kg.
5 (pet) kruna/ ´,´," ´-...,,


Oprošteni od plaćanja su oni drveni proizvodi, koji se u svrhu.
dalje preradbe unutar područja kraljevina Hrvatske i Slavonije prevažaju
u nastane drvno-industrijskih poduzeća izuzevši tvornice´
tanina.


Isto su tako oprošteni od plaćanja prinosa one otpretTine..robe>
koju jedan te isti vlasnik prevaža s jednog skladišta na"drugo u
svrhu usredotočenja zaliha robe unutar područja kraljevina´Hrvatskih
i Slavonije.


Za takove pošiljke ispostavit će. povjerenstvo za Šumske .proizvode
otpremne iskaznice besplatno.


Nasuprot spadaju pod obvezu plaćanja prinosa oni prevozi
robe s jednog skladiš:fa na drugo —^´pa ma i bila skladišta istoga
vlasnika — ako se roba otprema u svrhu prodaje na malo.^ ´ ;


Prinose plaća uvijek kupac. ^ ,
Preprodavač, koji kupi već povjerenstvu za šumske proizvode
prijavljenu robu, te ju onda dalje proda, a da ju nije otpremio sa
prvobitnog skladišta, dužan je da. plati prinos po ovome paragrafu,
makar i nije robe otpremio. , .


´´§ ^´ ; ´


Tko želi otpremiti drvo IH drveni ugljen, što je proizveden u
vremenu između pojedinih prijava, treba da o tome prije svega
obavijesti povjerenstvo, a tek kada od ovoga primi privolu, može
;^^tražiti otpremnu iskaznicu.