DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 5     <-- 5 -->        PDF

5 —


za hrastovu građu 25 K za hrastovo gorivo 3 K
za bukovu građu 7 „ za bukovo gorivo 5 „
za drvo iz niske šume za građu 15 K., a gorivo 3 „


to je prihod od drva konačne sječe po 1 jutru:


u hrastovoj šumi I. raz. st v. 229´6 X 25 -^- 984 X 3 6035-20 K
f l « „ 166-2X25+ 110-8 X 3 4487-40 ,
» ^ ^ ili. ; „ ^ 112 X25+ 112 X 3 3I36-— .
U bukovoj „ 1. , „ „ 74-1 X 7+172-9X5 1383-20 „
„ II. „ „ „ 42-2 X 7 + 168-8 X 5 1139 40 ,
„ HI. „ „ „ 27 3 X 7 H- 1547 X 3 964-60 ,
u niskoj šumi 8-5 X 15 + 76-5 X 3 357-— .


2.) Prihod od drva, dobivenog prigodom proredi


Kao kod konačne sječe, polučuje se i prigodom
proreda prihod, koji sastoji iz utržka za sječom dobivenog
drv#: I tu je vrijednost tom drvu ovisna a) o množini drva,
b) 0 vrstnoći tog drva i c) o prodajnoj mu cijeni.


a) Recimo, da smo prigodom proreda posjekli po jutru:


1 u hrastovoj šumi j, u bukovoj šumi i!
il ( u niskoj


11. IIL ! i. II. i III.
Proredom obavljenom


´ šumi


!
u godini


1razred« stojblnske vrstnoće


i


m* drva


1


1


20. 1
5 i


25. — — i — --5 .1
— ] —
30. 9 — — *— —
— i
40. 11 6 ;
50. 15 10 5 ! 15 6 ; 4.
60. 17 13 8 ! 23 17 ; 9 —
70. 19 U 1 10 j. 26 20 ; 12 — i
80. 20 15 1 11 ! -— — — 1
90. 20 15 12 i´ " — —
! 100. 20 16 13 1 — — —
j UP, 19 16 13 : -— — -^ j