DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 47     <-- 47 -->        PDF

47


Osobne vijesti


Imenovanja u šumarskoj službi. Ban kraljevine Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije imenovao je nadšumara J o v a n a Matic a
šumarnikom u VIII. činovnom razredu kod petrovaradinske imovne
općine; kr. šumarskog vježbenika Branka Manojlovića kod
kr kotarske oblasti u Sisku, kr. kotarskim, šumarom I razreda u X.
činovnom, razredu, ost^lvljajuć ga i nadalje na dosadanjera mjestu
službovanja; ispitanog i osposobljenog šumara Albina Leusteka
kr. kotarskim šumarom L razreda u X. činovnom razredu kod kr.
kotarske oblasti u Dugom selu. i


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obriašao je u
„Zemaljsko gospodarsko povjerenstvo za šumske
proizvode u Zagrebu" imenovati:


Predsjednikom Milana baruna Turkovića, veleposjednika u
Zagre6u7~´"^^otLrL^ : Maika grofa Pej a cs evi eh a, veleposjednika
u NasicailDaT~Kl3dolfa Pilepića, trgovca drvima u Zagrebu;
zatim redovitim´zbornicima": gg. f^anno pl. Bona, odsječnog
savjetnika kr. zemaljske vlade; Gjuru Cesarica, kr. zem:aljskog
šumarskog nadzornika u Zagrebu; zamjen kom Villma Čmelika,
kr. zemaljskog šumarskog nadzornika u Zagrebu; zatim Jovana Metlaša,
nadšumarnika uMitrovici; zamjenikom Rudupl Rukfivinu,
nadšumarnika u Novoj Gradiški; zatim Arlura baruna Guttmanna,
veleposjednika u Belišću; Belu Maj era, šumarskog nadzornika u
Dolnjem Miholjcu; dra. Ljudevita pL Josipovicha , župana pl.
općine turopoljske, veleposjednika u Vel. Gorici; dra. Vladimira
baruna Turkovića , veleposjednika u Kuljevu; zamjenicima Dragutina
Trotz.era, nadbiskupskog šumarnika u Zagrelu; Rudolfa Marakovića,
šumarnika u Djakovu; nadalje Alberta pl. Deutscjra
u Zagrebu; Moritza Dracha uCapragu; Josipa Koh na, ravnatelja
u Zagrebu; Adolfa Heirna, ravnatelja u Osijeku; Hermana Rosenberga,
generalnog ravnatelja u Suš. Gjurgjenovc-u; Josipa Scliv/arza.
ravnatelja u Zagrebu; Aleksandra Vesel ino vica u Vinkovcima;
Milana Prpić a u Zagrebu ; zamjenicima Asdrubala Bergera, ravnatelja
u Zagrebu; Hugu Hartla u Zagrebu; U. Turčića u Sisku;
Saiamona Bene dika u Zagrebu; zatim Ferdinanda Braunera,
ravnatelja u Virovitici; dra. Stanka Švrlj ug u, ravnatelja banke u
Zagrebu; zamjenikom Dušana Vi Ih ara na Sušaku; zatim Ivana
Bolfa u Delnicama: Josipa P r era r U´a na Sušaku; zamjenikom
Ferdinanda Lammer a u Krapini; nadaije Hugu Dd^iitscha, ravnatelja
u Slatini; Ferdinanda Speisera u Osijeku^ zamjenikoni Ervina
Weissa u Zagrebu; nadalje Josipa Weinbergera u Županji,
zamjenikom dra. Artura Silberstein a u Sisku; zatim arch. Ivana
Heiazla,´´predsjednika u Zagrebu; 0škara We i s z my e era, predsjednika
u Osijeku; zamjenikom Dragu Vlahovića, predsjednika
u Senju; te konačno Mirka Bothe-a u Zagrebu; zamjenikom, A.
Heinricha, ravnatelja u Zagrebu.