DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 46     <-- 46 -->        PDF

- 46 —
pijeska ne škodi. Obje te naslage posipijti se konačno do
visine od V5--2 cui. sa posve neplodnim pijeskom, sa
svrhoin, da se prepriječi širenje drača.


Kako se iz gornjih navoda razabire, pružena je biljci
kod tih biljevišta priiika, da se može razvijati tek samo za
vrijeme klijanja na. letećem pijesku. Kasnije se razvijala
prema tome i svoje korjenje izgrađuje lih samo u plodnom
tlu- Onaj .dio korjena, koji prigodom rasta ostaje trajno u
sloju letećeg pijeska jest uzrasli dio, u kojem već nikakov
prirast u duljinu ne nastupa, već se samo tvorba nutarnjeg
tkiva upotpunuje.


Na torn dijelu korjena ne nalaze se više dlake, koje
opskrbljuju biijku sa vodom, i minerahiom hranom, pa stoga
i tvorba obih gornjih slojeva, radi cdpornijeg uzgoja biljke,
ne odgovara toj svrsi. Najgornjem sloju, sastojećem iz posve
neplodnog pjeska, priznao je i sam autor sporedno značenje,
te ga spominje tek sajmo kao obranbeno sredstvo biljevišta
protiv širenja drača. Kod takovog načina uzgoja biljke nastupa
nam prigodom presađuje isti slučaj, kojeg smo imali
kod sađenica, uzgojenih na biljevištu sa ilovastim tlom.


Wessely je kod svog načina tvorbe biljevišta išao sa
tog stanovišta, da uzgoji čim veću i bujniju biljku, misleći
ju time učiniti što otpornijom prigodom sadnje, dočim sam
ja protivnog nazora, naime, da treba uzgojiti slabiju biljku,
koja će ali imati po mogućnosti šio jače i u većoj mjeri
razgranjeno korjenje, koje će biljka trebati prigodom borbe
za opstanak na letećem, pijesku i koje će se moći iz pjeskovitog
doinjeg sloja laglje t j . bez oštećenja sitnog korjenja
izvaditi, nego iz ilovastog tla sadanjih vrtova.