DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 44 —


razpoiaganju, razvijat će se dublje i u većoj mjeri, nego li
je to slučaj kod plodnog tla, nu na račun ostalih organa,
koji se nalaze iznad razine zemlje. Tako ćemo uzgojiti manje
više kržljavu biljku, nu koja će biti tim otpornija kod borbe,
koja joj predstoji nakon presadnje na leteći pijesak.


Međutim će stojbina biljke na biljevištu biti ipak nješto
blaža od one na pijesku i to s razloga, što pijesak ispod
plodnog sloja zadrži stanovitu količinu vlage, kvoja se vlaga
osim toga zaljevanjem biijevišta može povisiti.


Prema tome će biljka doživjeti tek. prigodom sadnje
pravi prelaz između dobre i ioše stojbine u potpunoj mjeri.
Biljci je dano dakle dovoljno vremena, da se postepeno
na novu stojbinu priuči.


Mimogredce moram ovdje jošte istaknuti, da bi bio
skroz pogriješan nazor, da bi voda bila kadra raztopive
hranive tvari, nalazeče se u gornjem plodnom sloju, donašati
u donji manjfe plodni sloj pijeska i to s razloga, jer tlo te
hranive tvari absorbira.


Zemlja jest dakle kadra raztopine krutih tvari pridržati,
tako, da prigodom fiitracije kroz zemlju skoro čista voda
otiče, dočim soli zaostaju. Tu činjenicu nije moguće potpuno
razjasniti. Može se predmijevati, da bi taj pojav mogle
prouzročiti fizikalne ili molekularne sile.


Debljina tog gornjeg hranivog sloja imade se u svakom
slučaju opredijeliti experimentalno, na većem broju
pokusnih mjesta i to obzirom, na uspjeh u biljevištu, kao
što i prigodom sadnje na letećem pijesku.


Osnujemo li plodni sloj sa većom debljinom, polučiti
ćemo nedvojbeno i veći procenat bolje uzgojenih biljaka,
doči^n će kod same sadnje taj omjer biti obratan, U protivnom
pako slučaju ćemo uzgojiti manji broj biljaka na
uzgojilištu, a postotak primanja biljaka prigodom sadnje će
biti povoljniji. Prerna tome će biti najbolje ustanoviti debljinu
gornjeg plodnog sloja pokusnim putem.