DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 43     <-- 43 -->        PDF

43


nastupa uslijed rastegnuča stanica obilni prirast u duijinu,
nalaziti već u samom pijesku, iz kojega će morati crpsti
vodu i ost.^hi hranu.


Prema tomu bi se mog!o kazati, da je onim časom
nastupio kombinovani uzgoj biljke, čim se je glavni korjen
počeo razvijati u pijesku. Uslijed toga će biljka jedan dio
hrane primati iz plodne zemlje, a drugi pako iz samog
pijeska, te će prema tome biljka sama razvoj, odnosno veličinu
korjena i ostalih organa udesiti.


Na isti će način tijekom vremena i postrano korjenje
prerasti plodni sloj, te će se djelomično razvijati u pijesku.
Prigodom toga će nastupiti slučaj, da će jedna polovica
toga korenja crpsti svoju hranu iz plodnog, a druga polovica
iz manje plodnog sloja, naime pijeska. Biljka će u potpunom
smislu riječi, na strogo kombinovani način primati
potrebitu vodu i mineralnu hranu, obzirom^ na vrsnoću tla
gornjeg i donjeg sloja biljevišta.


Uslijed manje hrane u donjem sloju pijeska, morati će
biljka razvijati mnogo jače i veće korenie, nego !i u gornjem
plodnom sloju, a uslijed toga će razvoj ostalih organa biljke
usporiti. Riječju, biljka će se postepeno prilagođivati pjeskovitom
t!u.


Konačno će nastupiti slučaj, da će sistem čitavog korjenja
biljke prerasti plodni´sloj zemlje i dalje se razvijati u pijesku.
Prema tome će se suma svih ili barem suma većeg dijela
vegetacionih točaka korjena nalaziti u donjem sloju pijeska,
dočim će se ona treća partija, t. j , uzrasla partija korjena
nalaziti u plodnom sloju. Pošto stariji dijelovi korenja ne
posjeduju više niti (dlake, Wurzelhaare), ne dolazi u pogledu
hranenja biljke ta partija korjena više u obzir. Prerna tomie
će biljka primati vodu i mineralnu hranu lih samo iz letećeg
pijeska, koji se nalazi ispod plodnog sloja.


Uslijed toga, što korjenje u pijesku ne će u neposrednoj
blizini biljke imati dovoljno vkige i mineralne hrane na