DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 40 bi
to propadanje biljaka bilo uslijed odgovarajuće njege
umanjeno. Kod biljaka, koje bi borbu za opstanak na sekundarnom
uzgojilišh! prebrodile, moglo bi se računati i na
povoljniji uspjeh prigodom sadnje na letećem pijesku.


Međutim nebi stajao trošak oko osnivanja i njege tih
dviju biljevišta, kao što i dvokratno presađiva/|-biljaka, u
nikakvom, razmjeru prema uspjehu sadnje, te se uslijed toga
mora taj način sadnje kao nepodesan napustiti.


3.
Osnivanje kombinovanih uzgojiiišta na letećem
pijesku. ^
Svrha je tih uzgojiiišta, da se^ sjemenju dade prilika da
nikne i da mladoj biljci osjeguramo razvoj na biljevištu, te
dalnji razvoj na letećem pijesku. Na taj način bi mogli uzgojiti
biljku, koja će razvijati, odnosno izgraditi svoje korjenje,
a tim u savezu i preostali dio tijela, prenja potrebi i
prilikama, koje vladaju na pjeskuljama, te koja bi bila mnogo
opornija kod borbe za opstanak, koja joj predstoji.


U tu svrhu izvadili bi gornji sloj pijeska do neke
dubine, te ga zamijenili sa plodnom zemljom. Prema tome
bi biljka nikla u plodnom sloju, u kojem bi imala i dovoljno
vode i mineralne hrane, a korjenje bi se razvijalo u
početku u plodnom, a kasnije u manje plodnom sloju, koji
se sastoji iz letećeg pijeska.


Osim. toga bi pijesak ispod sloja plodne zemlje donekle
promjenio i svoje fizikalno svojstvo, jer bi ostao uvijek
vlažan.


Prema tome bi biljka bila uzgojena na kombinovani
način, t. j . uzgojena na tlu, koje je slabije od plodnog, a
bolje od samog letećeg pijeska, pa bi se uslijed toga moralo
računati i na veći uspjeh prigodom sadnje.


Samo se po sebi razumije, da-bi biljke na takovom
uzgojijištu, koje se nalazi na letećem´pijesku, morale imati i
odgovarajuću njegu u pogledu dovadanja vode i obrani protiv
suncožara,