DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 39     <-- 39 -->        PDF

„„ 39 ™~


uzgojiiištii, da busen sadržaje čitavo korjenje i to netaknuto.
Stoga razloga mora to busenje biti kod sadnja na letećem
pijesku mnogo šire i dublje od onog, kod inih vrsti sadnja.
Ovaj način sadnje bio bi na pjeskuljama prilično siguran,
jer bi imala biljka odmah na početku dovoljno hrane i više
vlage na raspolaganju, a korjenje bi se tijekom vremena
polako i prema potrebi u pijesku razvijalo. Biljka bi se
dakle postepeno priučila na novu stojbinu,


Procenat sađenica, koji bi se nakon takove sadnje posušio
uslijed pomanjkanja vlage, bio bi puno manji.


Uprkos sigurnijeg rezultata kod tog načina sadnje, mora
se isti na letećem pijesku zabaciti i to radi velike skupoće.
Sadnja biljka sa busenom mogla bi doći u obzir jedino kod
popunjivanja osobito suhih i izloženih mjesta,


2.
Osnivanje primarnih i sekundarnih uzgojilišta.
Pod primarnim uzgojilištem imade se razumjevati mjesto
na dobrom tki^ na.kojem su biljke nikle i uzrasie u vremenu
od godine dana. Drugog proljeća presadile bi se te biljke
na novo osnovano uzgojilište, dakle na sekundarno, koje bi
bilo osnovano na letećem pijesku. Svrha bi tog postupka
ležala u tome, što bi si biljka uz odgovarajuću njegu, koju
bi imala na uzgojilištu, kroz razdoblje od godinu dana, polako
izradila sistem korjenja potreban za novu stojbinu tako,
da bi bila prigodom sadnje otpornija za daljnju borbu za
opstanak.
Ta njega na sekundarnom odgojilištu sastojala bi se
u dovađanju nužne vode za rast biljaka, kao što i u obrani
istih protiv suncožara.
Tim načinom sadnje postigli bi veći procenat primanja
biljaka kod sadnje. Doduše i na sekundarnom uzgojilištu
odigrao bi se u glavnom isti proces, kojeg smo imali prigodom
direktne presađuje borovih biljaka, uzraslih na ilovastom
tlu, to jest, mnoge bi biljke propale mjesto na letećem
pijesku, na sekundarnom uzgojilištu. Razumije se^ da