DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 36 —


djelovati na biljku i to s razloga, sto je na raznim mjestima
biljke i množina vode razna, te će uslijed toga voda kolati
iz vlažnih mjesta na suha, To se kolanje zbiva uslijed nejednakog
tlaka, koji vlada u staničnom soku. Ako dakle
mjestimično nastupi pomanjkanje vode na staničnim stijenama,
izjednačuje se ono potpuno iz partija, gdje vode ima. To
se. izjednačivanje proteže sve do partija, koje vodu primaju.


Nastupi li pako pomanjkanje vode većih kompleksa
staničnih stijena, stanice omlohave, kažemo da biljka vene.


Glavni uzrok pomanjkanju vode na pjeskuliama je u
prvom redu velika propustnost pjeskovitog tla za vodu. U
drugom redu dolazi u obzir veće isparivanje vode iz pjeska,
što je ovisno o toplini i vjetrovima. Osim toga od velike su
važnosti po množinu vode godišnje oborine, llovasto tlo
ima-u zasičenom stanju 52i7o vode od svoje težine u
apsolutno suhom stanju; humozno tlo ima 467o, a pjeskovito
tlo tek 20´8"/o. Kada biljke počmu venuti, veže ilovasto
tlo još 8",6, humozno tlo još 12´37o, a pjeskovito tlo još
l´5´7o te vode. Prema tome može dakle zasićeno ilovasto
tlo dati vode 52i—8 = 44i7o, humozno 46 ]2-3 = 33-77«,
a pjeskovito tlo 20-8-—1´5= 19-37o vode iz zasićenog stanja.


Konačno pospješuje propadanje borovih sadenica nestašica
mineralne hrane. Kako se iz raznih analiza letećih pijesaka
može razabrati, nalazi se u pjeskovitom tlu više puta do
957o kremične kiseline, koja ne dolazi kao hrana u obzir,
a preostatak od kojih 57o otpada tek na hranive mi-neralne
i ostale, tvari. Osim toga se kremićna kiselina ne topi u
nijednoj kiselini osim fluorovodičnoj i to vrlo polako.


,
,, Prema tome voda kišnjica sa dušičnom kiselinom iz
zraka i ugljična kiselina, nisu kadre rastapati kremičnu kiselinu,
sve da bi i došla kao hrana u obzir.


Međutim se ipak kremična kiselina nalazi u pepelu
nekih bilina, nu nije potrebna za hranu istih. Osobito je
mnogo imade u pepelu slame žitarica i nekih trava iz


mmmmi