DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 35     <-- 35 -->        PDF

~ 35


presacinje istu koiičiiui vode i hrane, kao što na uzgojilištu.
Prigodom transporta uvene uslijed proljetnih vjetrova mnogo
sitno korjenje borovih biliaka.


Pomislimo si sada bujnu, na iiovastom tlu uzraslu biljku,
koja uslijed presađivanja ima ozledeno korjenje, presađenu
na leteći pijesak, koji veže 3 puta m^anje vode od ilovastog
tla, i koji upija 26 puta manje vodenih para od ilovače.
Osim toga dolazi ovdje još i ta okolnost u obzir, da su
srednje godišnje oborine na pjeskuljama mnogo manje, negoli
na uzgojiiištu. Vjetrovi pogoduju također u velikoj mjeri
isušenju pjeskovitog tla. Nadalje se na pijesku gornji sloj,
ako je izvrgnut sunčanim zrakama, kod temperature zraka
od 27*^—3P C. m„ože ugrijati do topline od 55 C Prema
tome se pijesak ugrije za 24^ C više od zraka. Na sreću ta
toplina ne prodire duboko u tlo, jer je pijesak !oš vodič
topline. U protivnom slučaju bila bi svaka vegetacija na
pijesku nemoguća. Konačno posjeduje leteći pijesak 5 i više
puta manje hranivih mineralnih tvari, koje su za normalni
razvoj borove biljke nužni, od onog ilovastog tla.


Prema tome će presađene borove biljke trebati na novo]
svojoj stojbini započeti očajnu borbu za svoj opstanak i
malo ih bude, koje će biti tako otporne, da će tu borbu
izdržati do kraja, a sve to poglavito radi pomanjkanja vlage.


Kako je poznato, potrebno je presadnici za njen daljni
rast u prvom redu voda, s´ razloga, da može uzdržati
u pojedinim dijelovima organa t. zv. turgor tlak. Ako
se biljci ta potrebita količina vode ne dovađa, prestaje
svaki rast. Nedostatnu količinu vode za uzrast upotrijebljuje
biljka lih za svoje uzdržavanje, te životari dok ne dođe
vrijeme, kada će pijesak opet primiti potrebitu količinu vode,
nužnu za uzrast.


Ugrije li se vanjski dio borove biljke uslijed sunčane
topline do stanovite temperature, naoiupiti će izparivanje
vode iz nje. U početku ne će to niti najmanje štetno