DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 33     <-- 33 -->        PDF

33 --
Uslijed vjetrova i raširsće sunča^ie žege SL ia vlaga iz pijeska
sve više i više gubi, a iiUKJge biljke uslijed pomanjkanja
viage niorcijii uginuti, jer si nisu dosta brzo mogle razviti
onakovo k(\-jenje, koje odgovara novim stojbinskim prilikama,
kc; vladaju na pjeskuljama.


Reč< iiid navode pokušat ću dokazati, prateći borovu
biljku ; ijenom razvoju na uzgojlMštu i pjeskuiji.


Pomislimo zdravo sjeme crnoga bora posijano na uzgojilištu,
čije se tio sastoji iz plodne ilovače. Uvjeti klijanja
toga sjemena jesu toplina i vlaga, uz pristup zraka.


Kod klijanja^ koje nastupa obično nakon izminuća nekog
vremena mirovanja, izađe ponajprije kroz mikropy!u vršak
glavnog korjena, zatim se razvijaju kotiledoni, dignu sjeme
u vis i izsišu svojim šiljcima potpuno rezervne tvari iz sjem„
ena, te služe kao prvi listići klicovne biljke.


Daljnje razvijanje pojedinih dijelova mladih organa borove
biljke, kao što su to korjen, stabljika i lišće, obavlja
se produljivanjem stanica na stanovitim zonama pojedinih
organa i množenjem stanica Za život stanica je nužna stanovita
napetost u njoj, koja potiče od množine staničnih
sokova. Potrebita zato količina staničnih sokova ovisna je
0 množini vode, koja se biljci može dovađati. Oduzme li se
rastućoj biljci ona kchlčina vode, koja je nužna za napinanje
staničnih stijena, prestaje svaki rast.


Borova biljka, uzrasla u šumskom vrtu, imala je tamo
već prema fizikalnom svojstvu dobrog ilovastog tla, dovoljnu
količinu vode, za svoj normalni uzrast i razvoj.


Ta je nužna vlaga ilovastog tla šumskog vrta osigurana
normalnim popriječnim godišnjim oborinama.


Nakon što je glavni korjen izgrađen, koji je kod crnog
bora osobiio dobro razvijen, razvija se postrano ili -adventivno
korjenje. Ovo korjenje nastaje uvijek iz nutarnjeg tkiva,
probušenjem* partije vanjskog tkiva.


Potrebitu vodu za stvaranje staničnog soka kao što i