DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 32 -
Na koji bi se način mogao podići uspjeh
sadnje borovih biljaka na letećem pijesku.


Napisao šum. ing. Levin Heisinger, šumar 1. O. Gj.*


Poznata je činjenica, da se pjeskuije u našoj domovini
vrlo teši(Pinus ausrriaca). Rezultati polučeni prigodom sadnja gotovo
su uvijek minimalni, jer se vrlo malen postotak borovih
biljaka prime. Pokušano jest na raznim mjestima sa sadnjom
jedno, dvo i trogodišnjih biljka, uz povećani nadzor, nu
uspjeli sadnje ostao je uvijek slab.


Držim, da je tomu pojavu kriv uzgoj borovih biljaka u
šumskim vrtovima ili bolje rekuč osnivanje samih biljevišta.
Ta su biljevišta osnovana većim dijelom po uputama i savjetu
nekih autora, koji se bave kultiviranjem pjeskulja i.
koji preporučuju osnivanje istih na dobrom tlu misleći, da
će biljke biti tim otpornije prigodom sadnje čim im se više
dade prilike, da jače i bujnije uzrastu u .samom biljevištu.


Pošto takovog tla na letećem pijesku, a niti u neposrednoj
blizini ne ima, nalaze se ta biljevišta udaljena
10—20 klrn. od pjeskulja. -*


Tlo biljevišta je obično plodna ilovača, a i klimatski
odnošaji biljevišta su donekle drugačiji od onih, koji vladaju
na letećem pijesku.


Pretna tomu su borove biljke uzgojene na sasma drugoj
stojbini, nego li je ona na pjeskuljama, gdje biljka ima
dalje živiti. Moram ovdje iztaknuti, da se skoro svaka biljka
nakon sadnje manje ili više primi, pa tekar u mjesecu lipnju
i srpnju ili kolovozu usljed pomanjkanja vode i slabe mineralne
hrane ugine. F^rimanje biljaka pospješuju proljetne kiše
za vrijeme sadnje, kao što i kiše neko vrijeme iza sadnje.
U pijesku se nalazi neko vrijeme iza sadnje primjerena količina
vlage, koja se opaža već nekoliko centimetara izpod površine.


* Predavao mtor u Klubu Siiniarskih akademičara.
nm