DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 30 —


Kod hrastovih šuma, kojih mlade biljke nisu tako ćutljive
i neiziskuju pokrov krošnje, gdje se dakie dade umjetni
uzgoj bez ikakove bojazni povoljno provesti, bit će
najuputnije provadati umjetni uzgoj, mjesto prirodnog.


U iznimnim slučajevima, u brdskim krajevima, gdje
imade razloga bojazni od opuzina, moči če se umjetni
uzgoj u vrlo mnogo slučajeva provesti predsadnjom, koja
inože usHjediti godinu dana prije sječe, jer če preostali
panjevi i biljke tlo uzčuvati od opuzinah.


Kod bukve, čije mlade biljke iziskuju u prvim godinama
zaštitu krošnje, a ujedno i snašaju tu zaštitu, polučiti
će se isto predsadnjom, koja se tu mora provesti
3—5 godina prije sječe.


U najnepovoljnijem slučaju proizveo bi jedan urod sjemenom
uz površnu obradnju tla isti uspjeh, kao opiodna
sječa, uz znatno manji trošak i u tim šumama.


Uvažimo li uz to, da je u racionalnom šumarenju izključeno
nastojanje uzgoja čistih, jednovrsnih šuma, jasno
je, da potreba umjetnog uzgoja i stog razloga mora potisnuti
naravni uzgoj.


Umjetnim uzgojem prištedilo bi se po jutru 9--19 HL
sjemena, a gubitak prihoda na paši za vreme t. zv. predzabrane
snizio bi se na m.inimum. Uz to bi se umjetnim uzgojem
dalo skradli i vrijeme odnosno opseg t. zv, branjevine,
a troškovi expraktacije šume znatno bi se snizili.


8.) Troškovi za upravu šuma i poreze.


Prispodobimo´ li te troškove sa istovjetnim-a troškovima
u naprednijim krajevima, naći ćemo, da su ti troškovi
kod nas, prema onim u spomenutim krajevima, ogromtii. Kod
potonjih upravnih troškova valja iz prispodobe eliminirati
upravne troškove onih šumskih uprava, koje se bave
izradnjom šum.a u vlastitoj režiji, jer tu znatan dio upravnih
troškova otpada na tu izrađuju u vlastitoj režiji
1 nalazi regres u mnogo višjim cijenama drva na panju.