DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 27 ""
rade, svoj rad i što ne znaju cijeniti vrijednost drvu;
potonje stoga, što ga kao pravoužitnici u pravilu dobivaju
u šumi badava iii uz napadno snižene cijene.


Onaj dio drva^ što posredovanjem dolazi do konsumena^´a
izrađuju u nas t. zv. drvotržci. Među tima drvoiržcima ne
ima u opće šumarske i tehničke inteligencije. Svi su oni u
svojoj manipulaciji učenici škribana, pa im prema tomu
u cijeloj manipulaciji ne ima napredka, kako ga duh
vremena i interesi šume iziskuju-


Radnici im izrađuju stabla u poiusurovine, kao u
prastaro doba. Te polusurovine često izvažaju iz šume do
željezničke stanice na tehnički nesavršenim napravama. Ovdje
preuzimaju tu robu većinom pretržci^ koji ih posredovanjem
drugih pretržaca otpremaju u daleke krajeve,, na skladišta
polusurovina. Ove polusurovine preuzima dalnji niz
pretržaca, da ih otpravi u daleke tvornice, u kojima se izrađuju
konačni proizvodi, koji putem nove legije pretržaca
putuju često u vrlo daleke krajeve (gdjekada dođu
tim komphciranim putem i do nas) do konsumenata.


Da takova manipulacija mora vrlo poskupiti expraktačiju
šume, a prema tomu znatno sniziti cijenu drvu u šumi,
ne ima dvojbe.


Prema tome će imovne općine moći polučiti rentabilne
cijene svom drvu samo tako, da preuzmu izradbu svog drva
za pravoužitnike i trgovinu u vlastitu režiju. Samo tim će
biti moguće naučiti prazoužitnike na racionalno konsumiranje
drva, smanjiti preznatan pristup pravoužitnika u šumesmanjiv broj posrednika kod dobave robe konsum.entima,
smanjiti troškove expraktaci]e, a po tomu povisiti vrijednost
drva u šumi.


2.) Prihod od drva, dobivenog prigodom proreda.
Posve isto što je rečeno gore za drvo dobiveno konačnom
sječom, vrijedi i za drvo dobiveno proredama.