DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 25 -
Porezi svrstani su gore pod upravne troškove u
predpostavcij da bi odmiera istih ivd način upotrebijen kod
odmjere upravnih troškova biia jedino opravdana.


A.) Kamatna vrijednost tla.


Prema gore rečenom smatramo tlo glavnicom, koja
tijekom obhodnje ostane nepromjenjenom, dočim joj se
vrijednost kamata crpi za uzgajanje šume.


B.) Početna prihodna vrijednost šume,
te C) Prihodna vrijednost šume u zadano doba i
D„) Prihodna vrijednost s a s t o j i n a, proračunane su
po gore predočenom načinu.


Primjetiti je, da su te vrijednosti u primjeru proračunane
samo na dvije desetinke, dakle približne, dočim je za
točnije obračunavanje potrebna uporaba više desetinkah.


HL Zaključne primjedbe.
A.) Prihodna vrijednost šuma u dobi sječe.
1), Prihod od drva konačne sječe.
Prispodobimo li prihod od drva konačne sječe, predočen
u gornjem primjeru, sa istovjetnim prihodom iz šuma u
krajevima, koji su gledom na šumarstvo napredniji, opaziti
ćemo, da su naši prihodi mnogo manji od takovih u tim
naprednijim krajevima,
a) U gornjem smo primjeru nmožinu drva ustanovili
prema podacima iz tih naprednijih krajeva, ali smo te zalihe
smanjili, uvaživ naše mjesne odnošaje u toliko što smo:
y~) ispustili iz računa zalihu drva sa promjerom izpod
7%, jer se ta drva kod nas ne rabe.
;-) Računah smo samo obrastom 0"9, jer su šume u
primjeru predočene odviše podvrgnute pristupu ljudi.
b) iMnožinu smo građe u gornjem primjeru ustanovili
također po podacima iz tih naprednijih krajeva, ali smo
svrstali dio te građe, potpornje, u manje vrijedno gorivo