DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 24     <-- 24 -->        PDF

24


Za vrijeme od 120 godina opetuje se konačna sječa:
u hrastovim šum. 1 put, udjeiak u 7o iznosi dakle ^ 15´387o
u bukovim „ \´5 ^ „ , ^ „ „ = 23´087o
u niskim „ 4 „ „ „ ,, ,, ,, --6r547o


Od gore spomenute ukupne površine šuma sa 62.000
jutara, odpada na:
hrastove šume \, raz. st. vr. 5000 jut, ud. u 7^ iznosi dakle -8-067o


II. „ W „ 15000 » W
24-207o
» J»


III. „ y> „ 5000 JJ J) » J´>
8-06»,o
bukove I. » „ 10000
16i37o


w 9} fl » ?J


II. , j> „ 10000 » TJ W >;
16i37o
III. . „ 5000 W }>
8-06°;.
j(
W »


niske šume 12000 »? » » »
19-367o


Prema tomu jest udjeiak na upravnim troškovima:
hrast, šuma I. r s, v. - 36-13 X 15 38 >< 8-06 = 4478-81 K 18-507o
, II. „ „ „ - 26-32 X i 5-38 X 24-20 = 9796-14 ,, - 40-467r,


III = 18-10 X 15´38 X 8-06 =« 2243-79 9-277


bukovih rt ^. » fl » = 7-35 :< 23-08 X 16-13 - 2736-36 , - ll-307o
= 5-79 X 23-08 X 16-13 = 2155-44-„ = 8 907«
ni = 4-69 X 23-08 X 8-06== 872-42 „ -- 3-607„
niskih šuma = 1-62 X 61 64 X 19-36=- 1929-89 „ =^ 7-977.,


Kako iznose ukupni izdatci za upravu i porez tih šuma


310.000 kr.
odpada od tih izdataka na
_57350
hrastove iume I, r, 57350 K ili po 1 jutru 11-47 K


5000"
3 25426


„ II. , 125426 „ , „ „ „
8-36


" 5000~
_28237_


III. /o (o / „ „ „ „ „
5-75
5000"
35030


bukove I. 35030 ., „ ,. „ „


3-50


"10000"
27590


II. 27590
2-76
"10000
11160


III. meo „ ,
2-23
"50"00
2_4707


rsiske šume 24707


2-06


"12000