DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 22 -
Stoga je kod ustanovljena tih troškova uz površinu šuma
uvažena vrijednost šuma i okolnost, dali se u istom razdobju
konačna sječa češće ili rede opetuje.


Vrijednost šuma uvažena je u predmjevi, da skuplji
predmet u opće iziskuje i zaslužuje veću pažnju sa strane
uprave. Skuplji je predmet više izvržen nepoviasnorn otuđenju,
pa je nedvojbeno kod skupljeg predm.eta potrebna
veća armatura za čuvanje. Prirodna je stvar, da čovjek oko
skuplje svoje stvari intensivnije nastoji, nego oko manje
mu vrijedne stvari. Po tomu se sve grane uprave više rabe
za vrijednije dijelove šuma, nego za manje vrijedne.


Za izhodište vrijednosti šume uzeta je u gornjem primjeru
prihodna vrijednost šuma u dobi sječe, jer je ovo
posljedak svega nastojanja sa šumom, dakle najodlučnija.


Iz te prihodne vrijednosti šume, morala se je u nazočnom
slučaju izostaviti vrijednost tla i kamatni prihod te
vrijednosti, jer prigodom ustanovljenja troškova za upravu u
izrađenom primjeru, još nije bila poznata vrijednost tla. Tim
počinjena pogriješka ne će biti znatna, jer nastojanje
oko šumskog tla nije velikoj razlici podvrženo, bilo to tlo
skuplje ili jeftinije.


Po tom je pravilu ustanovljen udjelak vrijednosti šuma
na tim troškovima na slijedeći način: (Vidi stranu 23.)
U vremenu konačne sječe, iziskuje šuma najznatnije
nastojanje uprave, jer u tom vremenu, odnosno oko toga
vremena padaju priprema za sječu i oplodnju, sječa
sama i expraktacija sječom dobivenih proizvoda,te opiodnja.
Neima stoga dvojbe, da će šum.a, u kojoj se vrijeme
konačne sječe češće opetuje, iziskivati nmogo veće izdatke
za upravu, od šume, u kojoj se ta sječa rede opetuje.


Prema toj predpostavci ustanovljen je udjelak opetovanja
konačne sječe na upravnima troškovima na slijedeći
način.