DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 2 —


ostalih mu radnja spominjemo članke pisane u ,Pozor!i\
u kojima je nagovarao naše šumare, da osnuju svoje
stališko društvo, a kada je isto osnovano velikom zaslugom
Račkoga i VI. K0r5skeny-a, sastavio je on zajedno
sa Koroskenyem prva pravila „Hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva".


U Šumarskom listu napisao je slijedeće rasprave:
0 najglavnijim tehničkim svojstvima hrvatsko-slavonske
hrastovine, s osobitim obzirom na uporabu iste kod pravljenja
bačvarske dužice, IV. god. str. 190; Odlomak za
povjest osnutka hrv-slav. šumarskog društva, Vli., 117;
Artur Caron Seckendorf-Gudent X., 49; Šuma ili drveće
u narodnom pjesništvu i u prozi, X., 185; Pfisterov postupak
kod napajanja drva, XI., 206; Tobolac pobiraka za
šumara, XL, 371, XIi., 6!, 519; Tobolac pobiraka za lu
gare, XnL,-18, 62, 108, 199, X!V., 448; Pitanje o pravu
Dalmatinaca na pašnjake, XI., 440; Uzgajanje bekve (Korb
weide) i njezin dohodak, Xil., 229; O nekoj važnoj sklad
nosti obličnika sa postotkom^ prirasta, prevod, Xil!., 189;
0 uztocma udaranja munje u šumsko drveće, XVI, 377;
Rijetka hrvatska knjiga iz šumarstva od god. 1849.,
XIX., 221.


Kao urednik Šumarskog lisia bio je marljiv i zdušan
prednjak male čete hrvatskih šumara svojih suradnika,
s kojima mu je uz geslo „0 trudu žito rodi, a o muci
grozdovi vise" pošlo za rukom, da naše šumarstvo i stališ
podigne do boljeg ugleda u narodu.


Spomenuti nam je još, da je Rački kroz punih
Sgodina. (od 1897.—1904. g.) izdavao i uređivao „Hrvatski
šumarsko-lovački kolendar, pa je i tim putem radio za
procvat naše zelene struke.


Vrijedni pokojnik ostavio si je tim svojim radom
trajnu uspomenu kod hrvatskih šumara


Slava mu !