DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 19 —


takovom se slučaju mora ustanoviti vrijednost tla prema
prihodnoj vrijednosti šume. Za posljedak smo doblii vrlo
niske cijene šumskom tlu.


Tu okolnost, mislimo, ne valja pripisati neuputnosti
računa, kojim smo došli do vrijednosti tla, nego slaboj
rentabilnosti uzgoja šume, — pod danim okolnostima.


Do vrijednosti tia naznačene u primjeru, došli smo na
slijedeći način:
U prihodnoj vrijednosti šume u dobi sječe, koju iz
gornjih podataka možemo predočiti obličkom :


lazimo vrijednost tla (Bo) navedenu u obliku Ba —Bo (rop^´A),
Početna prihodna vrijednost šume dade se prema gore
rečenom predočiti obličkom:


te ne može sadržavati u sebi doli početnu vrijednost sastojine
i vrijednost tla.
Početna prihodna vrijednost sastojine neminovno je


jednaka početnim uzgojnim troškovima.
Po tomu je WeW´==c-tBo-
Uvrstiv tu vrijednost u gornji obličak, dobijemo obličak


´< - kj^-^B.-c. ,-op--v<-J--B.(l-op--V J-.


odnosno


B, »=(^„ + D,. rop"-´-r E,. I-op"-" + w< ---^-—- + / X
l-op"—] ^, , l-op" — \\ 1
>´-(fop- ~2^-^´´P"^-´-" ´-´0^~)´´2{Top^V)-
Prema tom obličku izračunana jest vrijednost tla u
gornjem primjeru na slijedeći način: